درباره ما....     برگزاری کارگاه ها....  
 

برگزاری کارگاه های «خانواده برابر»


 روز سیزدهم اردیبهشت 87، کارگاه خانواده برابر با محوریت شروط ضمن عقد، به همت برخی از فعالان کمپین یک میلیون امضا در یزد و با همکاری مدرسه زنان در شهر زیبای یزد برگزار شد. در بخش اول کارگاه 9 ساعته «خانواده برابر» به لزوم وجود خانواده برابر پرداخته شد و دلایل نابرابری در خانواده ها در دوره های مختلف توسط شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم کارگاه با آموزشگری زهرا مینویی مشاور حقوقی و فعال جنبش زنان به شروط ضمن عقد (به عنوان راهکاری برای مقابله با بخشی از دلایل نابرابری های موجود در خانواده) اختصاص داشت.

شرکت کنندگان در کارگاه که حدود 20 نفر زن و مرد جوان بودند با مشارکت جمعی خود، شروط لازم و فوری را انتخاب کرده و در خصوص آن بحث می کردند. هر چند آنها اعتقاد داشتند که شروط ضمن عقد راه کاری موقتی و قابل طرح در برخی از خانواده ها است و بنابراین به لزوم تغییر قوانین توسط قانون گذار اعتقاد داشتند. در نهایت، جمع حاضر، خواهان مشارکت همه افراد برای بسیج به منظور تاثیر در ذهن قانون گذار و تغییر کلیه قوانین تبعیض آمیز بودند.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟