درباره ما....  
 

برگزاری مراسم و کارگاه های آموزشی


 برگزاری مراسم روز جهانی زن (19 اسفند 1386)

 برگزاری کارگاه های آموزشی کمپین

 برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با خشونت خانگی

 برگزاری کارگاه آموزشی «خانواده برابر»
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟