کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     نمونه های واقعی....  
 

سنگسار


رادیو زمانه- 25 دی ا1386: «9 زن و 2 مرد در ایران در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند.این یازده نفر در زندانهای قزوین، تهران، اصفهان، تبریز، اهواز و مشهد هستند و همگی به جرم زنای محصنه حکم سنگسار گرفته اند. پرونده برخی از این افراد در کمیسیون عفو و بخشودگی، برخی در دادگاه تجدید نظر است و برخی دیگر نیز به اجرای احکام رفته است. تقاضای برخی از این متهمان مانند کبری نجار در کمیسیون عفو و بخشودگی پذیرفته نشده است، وی از سوی شوهرش وادار به تن فروشی شده بود که شوهرش توسط یکی از همان مردان به قتل می رسد و هم اکنون در زندان تبریز حکم سنگسار دریافت کرده است.»
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟