کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای موثر در تغییر قوانین نابرابر....  
 

طلاق


فتوای آیت الله صانعی درباره طلاق: طلاق در دست مرد است لكن اگر زن مهريه خود را ببخشد و تقاضاي طلاق نمايد بر مرد واجب است او را طلاق دهد.

زنى كه از شوهر خود كراهت دارد و حاضراست همه مَهريه اش را كه از او گرفته به او برگرداند و يا به او ببخشد و يا اگر دِينى بر ذمّه شوهر دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق خُلع بدهد، بر زوج واجب است كه او را طلاق خلع بده
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟