پرونده های حقوقی مدافعان حقوق برابر و فعالان جنبش زنان

مدرسه فمینیستی: از 22 خرداد 1385 و تجمع مسالمت آمیز زنان برای حقوق برابر در میدان هفت تیر تهران، پیدایش کمپین یک میلیون امضاء و گسترش مبارزات زنان در حوزه های مختلف، موج دستگیری فعالان حقوق برابر توسط نیروهای امنیتی فزونی گرفته است. در این جا تلاش شده است پرونده های فعالانی که به دلیل مبارزات برابری خواهانه اشان دستگیر و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند بررسی و روند رسیدگی به این پرونده ها پیگیری شود. از آن جا که برخی از کنشگران در موارد متعدد دستگیر شده اند بنابراین امکان طبقه بندی پرونده ها بر مبنای موضوع دستگیری مقدور نبوده است. در این جا پرونده بیش از 60 کنشگر حقوق زنان بازبینی شده است، قرار است تغییرات احتمالی در هر یک از این پرونده ها اعمال شده و دستگیری های احتمالی آینده به لیست پرونده ها اضافه گردد. انتشار این پرونده ها امکان دسترسی به روز وضعیت حقوقی کنشگرانی که در معرض تهدید قرار دارند را فراهم می کند.

سمیه فرید
2008-08-01 10:16:41
شادی صدر
2008-08-01 10:13:34
زارا (زهرا) امجدیان
2008-08-01 10:11:15
ساغر (سارا) لقایی
2008-08-01 10:06:56
سارا ایمانیان
2008-08-01 10:04:09
ساقی لقایی
2008-08-01 10:02:00
رضوان مقدم
2008-08-01 09:57:18
پرستو سرمدی
2008-08-01 09:54:20
نیلوفر گلکار
2008-08-01 09:51:54
نسرین افضلی
2008-08-01 09:49:22
سارا (انسیه) لقمانی
2008-08-01 09:42:40
ناهید کشاورز
2008-08-01 09:40:38
ناهید جعفری
2008-08-01 09:37:17
ناهید انتصاری
2008-08-01 09:33:53
مریم میرزا
2008-08-01 09:31:44
مریم حسین خواه
2008-08-01 09:25:40
مهناز محمدی
2008-08-01 09:23:00
محبوبه حسین زاده
2008-08-01 09:20:57
محبوبه عباسقلی زاده
2008-08-01 09:18:43
جلوه جواهري
2008-08-01 09:16:35

 
    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟