صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

"هر چه از فروغ خواهر دور می شوم به فروغ شاعر نزدیکترم"

( شعری از پوران فرخزاد به همراه گزارشی از مراسم سالگرد فروغ)-26 بهمن 1386

"هر چه از فروغ خواهر دور می شوم به فروغ شاعر نزدیکترم"

( شعری از پوران فرخزاد به همراه گزارشی از مراسم سالگرد فروغ)

از نسل باغ بود

از سلاله دختان

ازتبار گل

و.... از تش آتش

درشعله های باد

از نور بود

از تیغه های افتاب درخشان

و روح رود خروشان

در ابرهای غمگین گریه

در قطره های روشن باران

وقتی که می وزید دربادهای مهاجم

و می بارید بر میوه های نقره یی کاج

شاید...

اما.... از هیچ یک نبود

ازهیچ یک

شاید هم از چاگان طبیعت بود

از آب و آتش و باد و خاک

از ریشه های اصالت یک زن

یک زن که با تمامی قلبش

به عشق عاشق بود

و..... از " دیار پری های ترس و تنهایی"

به سوی " هسته های شیشه یی نور"

پیش می آمد

و.... جز به "ماه بزرگ" ساکت تنها

و حرف تازه

یا سخنی در شعر

به هیچ چیزدگر

هرگز کاری نداشت.

و فکر نمی کرد!...

و.... او

 فروغ را می گویم-

چه پرمایه زندگانی کرد.

در "سرزمین عجایب"!

و.... این جهان که

به لانه های ماران می ماند.

چه پاک

چه معصوم

در کوچه های کهنه خاکی

"در خانه های خالی دلگیر..."

زندگانی کرد

و دست خالی.

و پای پیاده. از هفت سالگی.

از " سال های رشد حروف پریده، رنگ الفبا..."

" در پشت میزهای مدرسه ی مسلول"

به پیش راند.

و.... پیش رفت

...

سالهاست که بیست و چهار بهمن را بر سر مزار فروغ فرخزاد " پریشادخت " شعر فارس در گنجینه گورستان ظهیرالدوله جمع می شویم و سرمای سخت بهمن را به آتش روح جاودانه اش تاخت می زنیم. سال گذشته از ساعت دو بعدازظهر به بعد نیروی انتظامی به خیل شرکت کنندگان پیوست و با بستن در وروی گورستان ظهیر الدوله برگزاری مراسم را به خیابان کشاند. جوانان علاقه مندی که در آن سرما پشت در با دسته های گل و دانه های شمع گردآمده بودند در همان خیابان به خواندن اشعارش پرداختند و پس ازساعتی به تدریج متفرق شدند.

سالهاست که بیست وچهارم بهمن "پوران فرخزاد" در خانه ای بدون فروغ، سالمرگ خواهری که جهیزیه شعر فارسی بود را در جمعی کوچک به پامی دارد.

امسال دوستداران شعر فروغ به طور پراکنده و نه مانند هرسال جسته و گریخته بر مزارش گرد آمده بودند و پوران نیز در خانه اش جمعی بزرگتر را میزبانی کرد.

آقای سالمی که خود مجری و سخنران نیز بود فروغ را به سرجهیزیه بخشی از ادبیات ایران معرفی کرد.

سپس پوران فرخ زاد چنین آغاز کرد: چهلمین سال فروغ را با یاد عمران صلاحی و ژازه طباطبایی، به قلب خود که کم کم به یک گورستان از عزیزانم میشود تسلیت می گویم هر چند که هر چه قدر از فروغ خواهر دور می شوم به فروغ شاعر نزدیکترشده ام. پوران سپس قسمت هایی از منظومه ای بلند را که خود به یاد فروغ سروده بود خواند و یادآور شد که بر اساس این منظومه نمایش نامه ای در امریکا نمایش داده شده است.

سخنران بعدی خانم دکتر نرگس روانی پور بود که به مقایسه دیدگاه عشق زمینی در اشعار مولانا و فروغ پرداخت.

سپس سیدعلی صالحی با شعر "دشمنان زن" یکبار دیگر مشتاقان شعر خویش را بر جا میخ کوب ساخت.

پس از او عنایت سمیعی شاعر و محقق مطلب بسیار پرباری درباره زمان در شعر "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد" را ارائه داد.

سپس جواد مجابی با شعر زیبا و سرشار ازتصویر "مردگان عمر شصت و هشت سالگی ام آمده اند عروسی امشب " فضای م
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان