صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

دادگاه رضوان مقدم و شهلا انتصاری برگزار می شود

28 بهمن 1386

مدرسه فمینیستی: دادگاه رضوان مقدم و شهلا انتصاری، از اعضای کمپین یک میلیون امضاء و از فعالان جنبش زنان ، به ترتیب در تاریخ 15 و 5 اسفند ماه در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.

رضوان مقدم و شهلا انتصاری در 13 اسفند 1385 همراه با 31 نفر دیگر از فعالان جنبش زنان هنگام برگزاری دادگاه 5 تن از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب دستگیر و روانه زندان اوین شدند. پرونده این 33 نفر به تدریج در طی ماه های گذشته در دادگاه انقلاب در جریان بوده و در همین رابطه نیز رضوان مقدم در 15 اسفندماه ساعت 8 و نیم صبح و شهلا انتصاری در 5 اسفندماه، محاکمه می شوند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان