صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

ویژه نامه پوران فرخزاد در سایت واژه

12 مهر 1387

مدرسه فمنیستی: سایت واژه که نشریه ای الکترونیکی در حوزه ادبیات و فرهنگ است در شماره مهرماه خود اقدام به انتشار ویژه نامه ای برای پوران فرخزاد کرده است.

مهرانگیز رساپور در بخش سرسخن این ویژه نامه ننوشته است: «مي‌دانم چرا پوران فرخزاد مرا به ياد سافو می‌اندازد. شايد وجه مشترکشان هنراست و دو- سه- هزارسال زمان! انگاردرپشتِ حصاربلورين، اما آسيب ناپذيرهنر، انسانيت توانسته است خود را از تمامی پليدی‌ها و مرگ وميرهای دورانی و تاريخی، تا به امروزدرامان نگاه دارد...» او سپس در انتها یادآوری کرده است که «بسيارخرسنديم که واژه توانسته است ويژه نامه‌ی پوران فرخزاد، اين بانوی پرتلاش و ممتاز، را فراهم آورد واميد است که آنچه دراين ويژه نامه گرد آمده است بتواند زوايای گوناگون زندگانی هنری، فرهنگی–ادبی، اجتماعی و شخصی او را چنان که باید به خوانندگان نشان دهد.»

ویژه نامه پوران فرخزاد را می توانید در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.vajehmagazine.com
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان