صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

17 اکتبر: روزجهانی برای نابودی فقر / ترجمه فروغ سمیع نیا

26 مهر 1387

مدرسه فمینیستی: بیشتر از یک میلیون نفر در دنیا درفقر زندگی می کنند و اکثریت بزرگ آنها را زنان تشکیل می دهند. فقر زنان یکی از موارد نقض حقوق انسانی شان برای سلامتی، رفاه، خوراک، مسکن، محیط سالم و امن، امنیت اجتماعی و کار و پیشرفت است. فقر همچنین می تواند نتیجه نقض حقوق بشر باشد: هنگامی که زنان از دسترسی برابر برای فرصت های کاری منع می شوند، برای کار برابر با مردان دستمزد کمتری می گیرند، بوسیله قانون و سنت از مالک بودن یا به ارث بردن ملک منع می شوند، و یا وقتی که زنان قربانی تجاوز فیزیکی یا جنسی می شوند، از دسترسی برابر آنان برای تحصیل جلوگیری می شود، وقتی زنان برای تصمیم گیری درباره تعداد و فاصله گذاری بین فرزندانشان حق برابر ندارند، یا وقتی آنها با تقسیم نابرابر مسئولیت در بزگ کردن فرزندان روبرو می شوند، توانایی شان در بدست آوردن درآمد و حمایت شدن در برابر فقر در خطر بزرگی افتاده است.

بر اساس اعلام شصتمین جشن سالیانه جهانی حقوق بشر، موضوع امسال روز جهانی فقر برای پيگيري، «حقوق انسانی و مقام کسانی است که در فقر زندگی می کنند». مبارزه علیه فقر در یک هدف توسعه ای متاثر ازروابط جهانی بیشتر و بیشتر آشکار می شود. نابودی فقر در هر حال تنها یک هدف توسعه اي نیست، بلكه یک مبارزه مرکزی برای تامین حقوق بشر است. مسائل جهانی حكايت دارند که فقر نقض حقوق انسانی است و ترفیع حقوق انسانی می تواند فقر را کاهش دهد.

تشديد فقر می تواند به نقض حقوق بشر منجر شود. در حقیقت نقض حقوق بشر می تواند هم علت و هم نتیجه فقر باشد. مردمی که در فقر زندگی می کنند از جامعه مستثنی هستند و توانایی آنها برای تامین حقوق شان بوسیله موقعیت های سختشان محدود می شود. فقر می تواند یکی از موقعیت های انسان از محرومیت منابع، سرمایه، انتخاب، بیمه و قدرت لازم برای لذت زندگی و یک استاندارد مناسب از زندگی و دیگر تمدن و فرهنگ، اقتصاد، حقوق سیاسی و اجتماعی به نظر برسد.

بر اساس اصول پايه اي حقوق بشر، حقوق زندگی، آزادی و امنیت هر شخص، حق دسترسی به بالاترین استاندارد سلامتی، حق داشتن موقعیت کاری مطلوب، حق غذای مناسب، خانه و امنیت اجتماعی، و حق تحصیل و مشارکت در پروسه دموکراتیک ضمانت شده است. تامین این حقوق برای همه، ما را به نابودی فقر نزدیکتر خواهد ساخت.

منبع:

http://www.un.org/esa/socdev/social/intldays/IntlDay/2008intlday.html
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان