صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

شکنجه کودک 9 ساله با ادعاي داشتن روح شيطاني

26 مهر 1387

اعتماد: گروه حوادث؛ تاول هاي عفوني شده روي پاها، خونريزي هاي متعدد در قسمت شکم، کبودي هاي تازه و کهنه در قسمت هاي مختلف بدن، دست هاي سرد و چشمان هميشه مضطرب، تنها سهم پسرک 9 ساله از مهر مادري و حمايت هاي پدر است.به گزارش خبرنگار ما زندگي دردناک پسرک 9 ساله روز گذشته در پي شک مدير مدرسه به حالات غير عادي «ح» فاش شد و اين دانش آموز با لحني کودکانه و کلمات بريده بريده توضيح داد در طول عمر کوتاهش چگونه قرباني فرمان هاي زن و مردي شده که پدر و مادرش مريد آنها هستند. صبح ديروز مسوولان دبستان پسرانه يي در مهرويلاي کرج با پليس تماس گرفتند و اعلام کردند يکي از دانش آموزان اين مدرسه از سوي پدر و مادرش به شدت مورد آزار قرار گرفته و آنها اين کودک را وادار به اقدام به خودکشي کرده اند.با حضور ماموران در مدرسه پسربچه 9 ساله به کلانتري منتقل شد و با توجه به شرايط روحي بسيار بدي که داشت ماموران سعي کردند تا زمان به آرامش رسيدن از وي بازجويي نکنند. اما گفته هاي مدير مدرسه و آنچه «ح» براي مدير تعريف کرده بود، از يک کودک آزاري تکان دهنده پرده برداشت.

گفته هاي مدير مدرسه

مدير مدرسه به پليس گفت؛ يک هفته پيش عموي «ح» به مدرسه آمد و گفت برادرزاده اش به شدت از سوي پدر و مادرش مورد آزار قرار مي گيرد. از آنجايي که آنها با هم رفت و آمد ندارند، او نمي تواند در اين موضوع دخالت کند اما به همين خاطر از من مي خواهد به «ح» کمک کنم. بعد از اينکه با عموي اين کودک صحبت کردم «ح» را به دفتر مدرسه فراخواندم تا آنچه را که عمويش مي گويد بررسي کنم. همين طور که اين کودک داشت صحبت مي کرد و از شکنجه هايي که در خانه مي شد مي گفت توجهم به پاهايش جلب شد. آثار سوختگي هاي قديمي و جديد روي پاهايش مشهود بود، ضمن اينکه وي از دل درد شکايت داشت. براي اينکه شرايط اين کودک را بحراني تر نکنم تصميم گرفتم چند روزي رفتار او را زيرنظر داشته باشم و بعد چاره انديشي کنم.مدير مدرسه ادامه داد؛ «ح» به من کاملاً اعتماد کرده بود به همين خاطر هم هر اتفاقي در خانه برايش مي افتاد برايم تعريف مي کرد. تا اينکه صبح دوشنبه وقتي وارد مدرسه شد به دفتر آمد، رنگش پريده بود، پرسيدم چه شده. گفت ديشب پدر و مادرم مرا به شدت کتک زدند و به من گفتند وقتي به مدرسه رفتي ديگر حق نداري به خانه برگردي. در راه رفت يا برگشت کنار خيابان بايست و وقتي ماشيني با سرعت زياد در حال عبور بود، خودت را جلوي آن پرت کن. «ح» با نگراني از من پرسيد، به نظر شما اين کار درست است يا نه.

متوجه شدم شرايط اين کودک به شدت بحراني است و اگر به خانه برگردد احتمال اينکه به قتل برسد وجود دارد. به همين خاطر پليس را خبر کردم و تلفني به عموي «ح» ماجرا را گفتم. چون اين کودک به عمويش بسيار علاقه دارد، از من خواست او را به عمويش بسپارم.

عموي کودک چه گفت

پليس در ادامه عموي اين کودک را مورد پرس وجو قرار داد. اين مرد گفت؛ از وقتي «ح» به دنيا آمد، برادرم به شدت با او بدرفتاري مي کرد و کتکش مي زد. او به عضويت يک فرقه انحرافي درآمده بود که البته روساي آن فرقه خاله و شوهرخاله «ح» هستند. برادرم به شدت تحت تاثير آنها قرار داشت و هر چه مي گفتند بدون هيچ سوالي انجام مي داد. اين زن و شوهر پس از به دنيا آمدن «ح» مدعي شدند روح شيطاني در اين کودک وجود دارد و بايد از بين
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان