صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر درباره جلوگيری از سخنرانی شيرين عبادی در مالزی

29 مهر 1387

سایت گویا: اعمال فشار مشترک دولت های ايران و مالزی برای به سکوت کشاندن برنده جايزه نوبل؛ خانم شيرين عبادی در منطقه آسيا

۲۸ مهرماه ۱۳۸۷- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به همراه شبکه تشکلهای غير دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسيا (آنی)، اقدام مشترک دولت ايران و مالزی را در جلوگيری از سخنرانی های برنامه ريزی شده خانم دکتر شيرين عبادی؛ برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در مالزی، بشدت محکوم می کند.

طبق برنامه ريزی صورت گرفته قرار بود که خانم دکتر عبادی در بازديد خود از مالزی مجموعه سخنرانی هايی را در ماه نوامبر ارائه کنند. اين برنامه توسط دانشگاه اسلامی بين المللی مالزی و موسسه راهبردی و رهبری آسيا سازماندهی شده بود. در تاريخ بيستم شهريورماه ۱۳۸۷ وزارت امورخارجه مالزی در نامه ای به برگزار کنندگان اين برنامه، آنها را برای لغو برنامه های عمومی خانم دکتر عبادی تحت فشار گذاشت. وزارت امور خارجه مالزی در نامه خود چنين نوشت:

"به گفته دولت ايران، دکتر شيرين عبادی يکی از منتقدان جدی (دولت) است... سخنرانی های عمومی ايشان در مالزی روابط حسنه ميان دولتهای ايران و مالزی را بويژه در حوزه آموزش، بر هم خواهد زد. از اينرو وزارت امور خارجه بشدت به شما توصيه می کند که دعوت خانم دکتر عبادی را پس بگيريد."

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و شبکه آنی بشدت اين تلاش مشترک دولتهای ايران و مالزی را برای جلوگيری از سخنرانی های خانم دکتر عبادی محکوم می کنند. خانم عبادی قرار بود که تجربيات خود را در باره فعاليتهای حقوق بشر به مدافعان حقوق بشر در مالزی منتقل کنند. اين اقدام مشترک دولتهای ايران و مالزی عملی غير موجه است، بويژه در سالی که دهمين سال صدور بيانيه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر است. در ماده ۶ بيانيه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر اعلام شده است که مدافعان حقوق بشر حق ارائه و بيان اطلاعات و دانش، وترويج انديشه هايشان به ديگران را در همه حوزه های آزادی های حقوق بشر و بنيادين دارند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و شبکه آنی بر اين باورند که انتقال آزادانه ايده ها و تعامل ميان فعالان منطقه ای که در برگيرنده مدافعان پيشرو حقوق بشر از جمله خانم دکتر عبادی است، در ارتقا و حفاظت حقوق بشر در آسيا بسيار اساسی است.

شبکه تشکلهای غير دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسيا می گويد: "دولت ايران تمام نيرويش را برای ساکت کردن خانم دکتر عبادی و ترويج حقوق بشر در داخل کشورايران بکار می برد. و اين بی نهايت نگران کننده است که شاهد اين هستيم که دولت مالزی نيز همان کاررا از طرف دولت ايران انجام می دهد."

شبکه تشکلهای غير دولتی ناظر بر نهادی های ملی حقوق بشر در آسيا از دولتهای ايران و مالزی می خواهد که به تعهدات بين الملی خود در ارتقاء و حفاظت از آزادی بيان، طبق معاهدات بين المللی حقوق بشر احترام بگذارند، نه اينکه در مقابله با آن با يکديگر همکاری کنند.

شبکه تشکلهای غير دولتی نهادهای ملی حقوق بشر در آسيا اعلام کرد که "بسيار باعث تاسف است که دولت مالزی چنين بی توجهی ای به حقوق بنيادين نشان داده و آشکارا مدافع مشهور جهانی حقوق بشر را سانسور می کند."

خانم دکتر عبادی بخاطر فعاليتهای خود در ارتقاء حقوق کودک و زن بسيار
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان