صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

حقوق زنان و ۵۰ بازداشت در دو سال / گفتگوی علیرضا کرمانی با منصوره شجاعی و مینا جعفری

2 آبان 1387

رادیو فردا (علیرضا کرمانی): عشا مومنى، دانشجوى رشته ارتباطات و هنر در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که پژوهش دانشگاهى او، بررسى مسایل زنان ایرانى بود، روز چهارشنبه در تهران، دستگیر و بازداشت شد.

این دانشجو، با برخى از چهره هاى فعال کمپین جمع آورى امضا براى تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، گفت و گو کرده و از این گفت و گوها، فیلم تهیه کرده بود.

به گفته فعالان کمپین یک میلیون امضا، در دوسال گذشته، نزدیک به ۵۰ نفر از کسانى که به گونه اى با این حرکت، مرتبط بوده اند، دستگیر و بازداشت شده اند.

اتهامى این افراد چیست و چرا فشارها علیه فعالان یا افراد مرتبط با این حرکت اجتماعى ادامه دارد؟

«طبق قانون، یک دختر در سن نه سالگى مسئولیت کامل کیفرى دارد و اگر مرتکب جرمى شود که مجازات آن اعدام است، دادگاه مى تواند او را به اعدام محکوم کند؛ اگر زن و مردى در خیابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند، طبق قانون خسارتى که به زن مى دهند نصف خسارت مرد است؛ طبق قانون، پدر مى تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتى قبل از سن ۱۳ سالگى به عقد مرد ۷۰ ساله اى درآورد و…»

این موارد تنها بخش کوچکى از نابرابرى و تبعیض هاى قانونى نسبت به زنان است. آن چه گفته شد، بخشى بود از بیانیه «یک میلیون امضا براى تغییر قوانین تبعیض آمیز» که نزدیک به دو سال پیش، نخست از سوى ۵۴ نفر و در مدت کوتاهى با پشتیبانى ۱۱۸ نفر از زنان و مردان با دیدگاه هاى گوناگون سیاسى، اجتماعى و مذهبى منتشر شد.

طراحان این کارزار در همان آغاز تاکید کردند که درخواست تغییر این قوانین، هیچ گونه ضدیتى با مبانى اسلام ندارد، زیرا این قوانین جزو اصول دین به شمار نمى آیند.

در مدت دو سالى که از عمر این جنبش مى گذرد، نزدیک به ۵۰ نفر از فعالان این کارزار دستگیرى، بازداشت، دادگاه و زندان را تجربه کرده اند.

مینا جعفرى، وکیل پایه یک دادگسترى و از فعالان کمپین یک میلیون امضا، در گفت وگو با رادیو فردا، درباره شمار این دستگیرى ها و نوع اتهام هایى که به فعالان این کارزار وارد مى شود، مى گوید: «متأسفانه تا کنون در کمپین یک میلیون امضا، حدود ۵۰ نفر بازداشتى داشته ایم. به تمام این افراد اتهام هاى واهى مانند اخلال در نظم عمومى، تشویش اذهان عمومى، اقدام علیه امنیت ملى و تمرد در برابر پلیس وارد کرده اند و خارج از این چارچوب، اتهام دیگرى وجود ندارد.»

از دیدگاه فعالان کارزار جمع آورى یک میلیون امضا و بنابر آنچه تا کنون در بیانیه هاى خود منتشر کرده اند، این حرکت مبنایى براى مشارکت جمعى بخش هاى وسیعى از شهروندان براى تغییرات مثبت اجتماعى است.

منصوره شجاعى، از اعضای کارزار جمع آوری یک میلیون امضا و فعال جنبش زنان درگفت وگو با رادیو فردا، این کارزار را چنین تعریف مى کند: « ساده ترین تعریف براى کمپین این است که کمپین یک حرکت جمعى است از طیف هاى مختلف زنان با تفکرات گوناگون که به دنبال یک هدف مشخص هستند و این هدف، تغییر قوانین تبعیض آمیز زنان است.»

از دیدگاه فعالان کارزار جمع آورى یک میلیون امضا و بنابر آن چه تا کنون در بیانیه هاى خود منتشر کرده اند، این حرکت مبنایى براى مشارکت جمعى بخش هاى وسیعى از شهروندان براى تغییرات مثبت اجتماعى است.

وى مى افزاید: « فعالان این کمپین براى مدت معینى که در این کمپین به طور مشخص سه سال در نظر گرفته شده اس
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان