صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

ترویج ازدواج موقت به عنوان ارزش از الگوهای برنامه پنجم توسعه

12 آبان 1387

اعتماد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دولت نهم با همکاری موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در حال تبیین «برنامه پنجم توسعه براساس نگرش اسلام» به مدیران و کارشناسان سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی هستند؛ کارشناسانی که سابقه تدوین چهار برنامه توسعه یی را در پرونده خود دارند.دولت بنا دارد برنامه پنجم کشور را که از سال ۱۳۸۹ آغاز می شود براساس الگوی اسلامی تدوین کند. در این مطالعه از تصمیم گیران خواسته شده است به جای استفاده از کلمه «توسعه» واژه «تعالی» به کار برده شود و برنامه پنجم توسعه به «برنامه تعالی پنجم کشور» تغییر نام یابد.یکی دیگر از موارد گنجانده شده در این پروژه که با سفارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه شده تبیین هویت توسعه با دیدگاه اسلامی است.

برخی پیشنهادها در پیش نویس برنامه توسعه اسلامی؛

تبدیل برنامه توسعه به برنامه تعالی

ارتباط با خدا و لمس و احساس ماورای شبکه هستی

تغییر بازه زمانی برنامه از پنج سال به هفت سال

ترویج ازدواج موقت به عنوان یک ارزش

آموزش جنسی به منظور تخلیه هیجانات

آموزش مهارت غذا خوردن

کاهش وعده غذایی از سه به دو وعده

تولید نوشابه سلامت با استفاده از دستور امام رضا(ع)

رای تبیین اصطلاح شبکه یی پنج مولفه شرح داده شده است؛ مطلوبیت های جسمی، فکری و روانی، محیطی، جمعی، پایدار (با میل به سوی ابدیت).در پروژه تدوین برنامه توسعه اسلامی شاخص کیفیت زندگی با استخراج از گزاره دین در شش شاخص و در دو سطح خرد و کلان کشوری و جهانی پیشنهاد شده است. آگاهی، امنیت، سلامتی، درآمد مناسب، ارتباطات موثر و آرامش روحی شش شاخصی هستند که در برنامه پنجم به منظور شاخص های کیفیت زندگی به عنوان مبنای عمل باید مورد ارزیابی قرار گیرند.در این پروژه تمایز اصلی تفکر اسلام با تفکرات دیگر نیز بیان شده است.در مباحث توسعه، مدرنیته، تغییر و تحول، پایداری، بهینه سازی، اسلوب زندگی و… تفکر اسلامی بر مفهوم شبکه یی بودن زندگی با شاخص «ابدیت» متمرکز است. این مفهوم خود را در مدل توسعه پیشنهادی در شاخص «احساس خدا» نشان خواهد داد.

بازه زمانی برنامه توسعه اسلامی

یکی دیگر از فروض برنامه توسعه اسلامی تغییر بازه زمانی برنامه توسعه پنجم است. در دهه گذشته، برنامه های توسعه همواره در محدوده زمانی پنج ساله تدوین می شد اما تدوین کنندگان پروژه اسلامی شدن برنامه توسعه پنجم، خواستار تدوین برنامه در بازه زمانی هفت ساله شده اند.

به اعتقاد تدوین کنندگان، برنامه ها و مدیریت های چهار یا پنج ساله موجب اتلاف منابع خواهد شد، بنابراین باید دوره های زمانی برنامه به هفت سال افزایش یابد. ظاهراً برنامه توسعه اسلامی نیز بر این نکته تاکید دارد که تغییر مدیریت ها در دوره چهار ساله موجب اتلاف منابع می شود. این نکته در حالی بیان شده که دولت نهم در سه سال گذشته با تغییر پی درپی مدیران موجب تغییر خط مشی دستگاه های اصلی اجرایی در یک دوره سه ساله شده است.

گفته می شود در توجیه افزایش دوره زمانی برنامه از پنج سال به هفت سال از داستان حضرت یوسف بهره برده شده است.

تعبیر خواب از سوی حضرت یوسف و پیشگویی وقوع رونق و قحطی در دو دوره هفت ساله یکی از علل ارائه چنین پیشنهادی است.

راهبرد توسعه در محور خانواده

فرض
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان