صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

مدرسه فمینیستی درگذشت برادر بهمن احمدی امویی را به ایشان و ژیلا بنی یعقوب تسلیت می گوید

19 آبان 1387

 تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او
 از سفر دراز خود عزم وطن نمي كند

خبر فوت نابهنگام قربان احمدی امويي ، برادر دوست و همكار نزديك فعال جنبش زنان، بهمن احمدی امويي، را امروز شنيديم .

از دست دادن برادري كه در ديار غربت و دور از وطن به سر ميبرد اندوه مرگ اين عزيز را براي نزديكانش دو چندان مي كند.

مدرسه فمينيستي براي بهمن احمدی امويي و ژيلا بني يعقوب آرزوي بردباري و تحمل مي كند.

ژیلا بنی یعقوب در مورد برادر همسرش نوشته است: قربان احمدی، از فعالان سیاسی که مثل خیلی های دیگر در اوایل دهه شصت ناچار به ترک وطن شده بود ،دو روز پیش در استراسبورگ برای همیشه ازمیان ما رفت. دو روز پیش که نه !مدتها بود که از میان ما رفته بود ،مدتها بود که از کنار خانواده اش رفته بود .اما رفتنی که دل ما به شنیدن گاه و بی گاه صدایش از پشت تلفن خوش بود و این اواخر چند باری هم به ایران آمد. نخستین لحظه هایی را که پس از بیست سال دوری به وطنش باز گشته بود و مادرش را در آغوش می کشید ، برای بهمن و همه خواهران و برادرانش فراموش ناشدنی است...
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان