صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

غير از اجازه همسر اول بقيه 8 شرط ازدواج مجدد قانون قبلي به ماده 23 اضافه مي شود

25 آبان 1387

ایرنا :فاطمه رهبر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به برخي غوغاها و شلوغ نمودن ها ي برخي بانوان ميني بر رد لايحه يا مخالفت با مواد آن گفت :
خود ما اصول گرايان نسبت به موادي از اين لايحه انتقاد داشتيم و بايد با افزودن موارد مهم و ضروري به انها يا جابه جايي برخي عبارات و کلمه ها ماده هاي مورد شبهه را شفااف سازي کرده و از سوء برداشت يا تفاسير مختلف آن جلوگيري نمائيم .
دکتر رهبر با اشاره به اينکه مورد مهريه هاي غير متعارف و به طور کل ماده 25 به خاطر تدوين قانون جامع درباره مهريه و حواشي آن ، از لايحه حمايت خانواده حذف خواد شد گفت : در قالب آيين نامه و قوانين در همان قانون جامع بحث خواهد شد . ضمن اينکه خود مهريه متعلق به زن و حد و اندازهاي را براي آن در قران و احاديث نداريم وهيچ محدوديتي برآن نيست مگر آنکه براي آن بايد دو راه را پيش بيني کنيم :اول فرهنگ سازي درتعيين مهريه و دوم قانون آن را منوط به همان قانون جامع نمائيم .

ازدواج موقت بايد ثبت شود

نماينده مردم تهران در مجلس ، ضمن بر شمردن عوارضي چون "نداشتن پدر مشخص براي فرزند حاصله از ازدواج موقت و مشکل صدور شناسنامه ، نداشتن هيچ گونه ارثيه و ديگر مشکلات خاص ناشي از عدم ثبت ازدواج موقت گفت : بايد عبارت ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم به ماده 22 افزوده شود .
وي همچنين افزود : غير از اجازه همسر اول بقيه 8 شرط ازدواج مجدد قانون قبلي به ماده 23 اضافه مي شود .
ايشان با اشاره به اينکه قيد اجازه همسر اول در هيچ منبع اسلامي نيامده است گفت : اجازه همسر اول مي تواند جزء شروط ضمن عقد باشد و 8 شرط باقي ماندهبه ماده قانون قبلي را به ماده 23 اضافه خواهند شد . پس به صرف داشتن تمکن مالي براي مرد مجوز ازدواج مجدد صادرنمي شود .
و هيچ يک از اين موارد مغاير با شرع نخواهد بود و نظر علماء درجه يک نيز اگرچه مخالفت با تعدد زوجات نمي باشد ولي آنرا داراي شرايطي سخت از ضوابط و ظرايفي مي دانند که به راحتي هر مردي توان اجراي آن را ندارد . از طرفي ما نيز اساسا در جايگاهي نيستيم که با تعدد زوجات مخالفت کنيم چون حکم و آيه صريح قراني است و از جهتي ما نمي گوئيم تعدد زوجات براي همه مردان الزامي است .

وي روح کلي لايحه را حمايت خانواده و به نفع زنان دانست و باتشريح مواد آن گفت : فصل يک به دادگاه خانواده مربوط مي شود که در ماده 2 آن حضور مستشاران بانوان دارنده پايه قضائي از محاسن اين لايحه مي باشد که زن به راحتي بتواند مشکلاتي راکه نمي توان با مردان قاضي مطرح کردرا انان در ميان گذاشت و کلمه حتي المقدور به خاطرنبود دادگاه خانواده است تا زمان تشکيل اين دادگاه ها که پس از ابلاغ به دستگاه هاي قضائي مي باشد و پس از آن در الحاقيه اين کلمه به<بايد >تبديل خواهد شد که چنين بانوان را جذب دستگاه قضائي نموده باشيم .

ايشان لزوم تشکيل دادگاه خانواده در تمامي شهرها و شهرستان ها را از ديگر محسنات اين لايحه بر شمرد و گفت : مشخص شدن حضانت طفل ، خسارت جهيزيه و يا نامزدي در همان روزهاي اول تشکيل پرونده در دادگاه مي باشد که در قوانين قبلي اين موارد شايد ماه ها و سال ها به طول مي انجاميد که منجر به خسارت هاي جسمي به طفل و زوجه مي شد .
رهبريادآورشد : نپرداختن هزينه مراحل دادرسي از طرف زوجه يکي از مشکلاتي بود که زنان به خاطر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان