صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

يادش به خيرمادرم زن بود

شعری از روح انگیز کراچی-12 آذر 1387

روز شنبه زیبا شدی

روی کاغذ سفید جان گرفتی

به دیروز رفتم

ازخانه کم شده بودی

خانه تنهابود - هم حرفی نداشت

مادر ، هنوز شماره اش سي و دو- چهل و شش است

در انتهاي انگشت هاي خشكيده ام

دفتر چه قديمي تلفن

پاره پاره

از صفحه دوم كه مي گذرم

شنبه مي شود

سطر اول.....

به اشك هايم مي چسبد

گوشي مترجم ناداني است

هق هق مي كند

سكوت دلگرفته اشكم را

* * *

ساعت چهار سال از دوازده ظهر گذشته

اذان مؤذن زاده ، خدا را به كنارت مي نشاند

حضورت ، هميشه دعا بود

وَ سپردن كودكانت

به دودِ اسپند وُ او كه نبود

از غريب الغربا كه كوچكترين بود مي گفتي

دلشوره هايت خدا را مضطرب مي كرد

تهران ، غريبي بود وُ تو هميشه از اتفاق مي ترسيدي

به شيراز كه مي رسيدي ، دنيا جنگ بود ، دعاهايت كم مي آمد .

در شهر گور [1]

ديوارهاي اتاق نزديك مي شدند

حيات ، در خستگي وُِ دريغ

كند مي رفت

وَ ِتنهايي هولناك بود ...!

* * *

- كجاست ؟

چرا برنمي دارد گوشي صاب مرده را .....!؟

انار...،نه شايد انگور مي چيند

درخت هاي باغ شايد برايش حرف مي زنند !

خسته از آفتاب كه بر مي گردد

گنجشکی بی سر دردلش پرپرمی زند

خيال ، تنهايي اشك هايش را در اشكدان مي كند

به آينه هاي دور مي برد .... دورِ...دور....

* * * .

مادر هنوز شماره اش سي و دو – چهل وشش است

در انتهاي انگشت هاي خشكيده ام ....

باکوتی از اندوه وکافور

برخاکستریادش

خانه خاکستری است

همه جا خاموش و......

مهرماه1387

پانوشت:

[1شهر گور نام قديم فيروز آباد
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان