صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

با کاهش قرار وثیقه به کفالت، راحله عسگری زاده و نسیم خسروی آزاد شدند

تغییر برای برابری-8 اسفند 1386

<:voir_en_ligne:> : تغییر برای برابری

27 بهمن 1386 / راحله عسگری زاده و نسیم خسروی ساعت 7روز سه شنبه هفتم اسفندماه آزاد شدند. این دو عضو کمپین یک میلیون امضاء که در هنگام جمع آوری امضا در پارک دانشجو دستگیر و با وثیقه 20 میلیون تومانی و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" راهی زندان اوین شدند، بعد از گذشت سیزده روز و با تبدیل این قرار به کفالت یک میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

صبح روز سه شنبه این دو عضو کمپین یک میلیون امضا از زندان اوین به به دادیاری امنیت دادسرای انقلاب انتقال داده شدند و پس از تفهیم اتهام مجدد، میزان وثیقه تعیین شده برای آنان به قرار کفالت ده میلیون ریالی تبدیل شد و با انجام مراحل قانونی، راحله عسگری زاده و نسیم خسروی بعدازظهر همان روز و بعد از تحمل سیزده روز از زندان اوین آزاد شدند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان