صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

سایت «مدرسه فمینیستی» فیلتر شد

8 اسفند 1386

مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی که در پنجم بهمن ماه به عرصه رسانه های الکترونیکی پا گذاشته بود، تنها یک ماه پس از تولدش، فیلتر شد.

فیلتر کردن وب سایت «مدرسه فمینیستی» که توسط جمع کوچکی از فعالان کمپین یک میلیون امضا راه اندازی شده و در کنار دیگر سایت های زنان، در راه اهداف جنبش برابری طلبانه زنان گام بر مي دارد، پس از یک ماه و در آستانه روز جهانی زن (8 مارس) حاکی از بسته تر شدن فضاهای حداقلی برای فعالیت های فرهنگی جنبش زنان است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان