صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

جزئیات بیمه زنان خانه دار و شروط اضافه شده به دفترچه ازدواج

11 دی 1387

به گزارش خبرگزاری ایسنا رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، با يادآوري شرط سني قانوني براي بيمه شدن زنان خانه‌دار كه در هنگام درخواست نبايد از 45 سال تمام بيشتر باشد، گفت: در صورت بالاتر بودن سن زنان از شرط سني ياد شده، براي استفاده از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي همچون بازنشستگي، فوت و غيره بايد دو برابر مازاد سني‌ خود سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند.

صفايي دراین گفت‌وگو تصريح كرد: به عنوان مثال اگر زن خانه‌داري در زمان مراجعه براي تحت پوشش قرار گرفتن 47 ساله باشد، بايد چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه قبلي داشته باشد.

به گفته رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، درخواست براي متقاضياني كه داراي حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه هستند، بدون شرط سني پذيرفته مي‌شود.

صفايي درباره سابقه بيمه‌پردازي زن خانه‌دار براي برخورداري از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي بالاخص بازنشستگي، توضيح داد: در حال حاضر حداقل سابقه مورد نياز براي بازنشستگي 17 سال است و تا سه سال ديگر اين حداقل به 20 سال مي‌رسد، يعني زن خانه‌داري كه هم اكنون قصد دارد، تحت پوشش تامين اجتماعي قرار بگيرد، حداقل سابقه براي بازنشستگي وي، پرداخت 20 سال حق بيمه تعيين شده است.

وي نرخ‌هاي پرداختي حق بيمه را 14، 16 و 20 درصد از دستمزدي دانست كه وسط خود متقاضيان اعلام مي‌شود، گفت: زنان خانه‌دار در هنگام مراجعه بايد درآمد خود را كه روزانه بين حداقل 7320 تومان تا حداكثر 51 هزار و 240 تومان است را به عنوان درآمد اعلام كنند، تا بر اين اساس بتوان ميزان نرخ پرداختي حق بيمه براي اين دسته از متقاضيان را محاسبه كرد.

صفايي افزود: متقاضيان با پرداخت20 درصد از سهم حق بيمه كه 18 درصد آن سهم بيمه شده و دو درصد سهم دولت است، علاوه بر برخورداري از مزاياي بيمه بازنشستگي و فوت مشمول قانون از كار افتادگي نيز مي‌شوند.

رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، در توضيح حق بيمه‌هاي پرداختي ذكر شده، گفت: سه نرخ حق بيمه پرداختي 14، 16 و20 درصد در زمان مراجعه زنان خانه‌دار به آن‌ها عرضه مي‌شود كه نرخ حق بيمه انتخابي 14 درصد شامل مزاياي بازنشستگي و فوت پس از بازنشستگي، نرخ 16 درصد شامل بازنشستگي و فوت قبل و پس از بازنشستگي و نرخ 20 درصد نيز تعهدات بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي را در بر مي‌گيرد.

صفايي اظهار كرد: علاوه بر اين متقاضيان مي‌توانند، با پرداخت حق بيمه 63 هزار و 416 ريال در هر ماه دفترچه درمان، دريافت كنند و چنانچه زن خانه‌دار بخواهد، تكفل فرزندان خود را داشته باشد، بايد به ازاي هر فرزند حق بيمه درمان ياد شده را بپردازند.

وي در پاسخ به اين كه با توجه به آن كه اغلب زنان خانه‌دار منبع درآمدي ندارند، آيا تسهيلاتي همچون كاهش حق بيمه پرداختي براي اين قشر انديشيده شده است، گفت: سازمان تامين اجتماعي نمي‌تواند به هيچ گروه و قشري براي پرداخت حق بيمه مصوب تخفيف بدهد، مگر آن كه متولي مربوطه در قالب لايحه‌اي آن را مشخص و بپردازد.

رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: همچنين متولي زنان خانه‌دار، سازمان تامين اجتماعي نيست تا بر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان