صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

آدم شدی...؟ نع

آخرین سروده سیمین بهبهانی-11 اسفند 1386

کافه مونث آستانه برگزاری روز جهانی زن را به عرضه برگزیده هایی از ادب، فرهنگ، هنر، و تجارب زنانه اختصاص داده است. کی توان گزیده گویی وعده داد و بی نام سیمین آغاز کرد که چنین می گوید:

 آدم شدی ؟ نشدی، نع!

بس کن ز هرزه دویدن

تا آن بهشت خیالی

درجازدن، نرسیدن!

هرجا که معرکه دیدی

رفتی وجامه دریدی

حاشا کرامت برگی

پوشای جامه دریدن!

تا آستانه پیری

جان کنده ای که نمیری

یک دم بمیر! که سخت است

زهرمدام چشیدن

رامت نکرده سواری

برگرده زخم که داری

ای اسب فاخرمیدان

حیف ازتوبارکشیدن!

************

 آدم شدم، نشدم، نع!

چون گوسفند به مرتع

خواندم ترانه "بع بع "

کردم نشاط چریدن....

ازگله گرگ بسی خورد

وزمانده دزد بسی برد

من گرم دنبه تکانی

دیدم چنان که ندیدن

قصاب می رسد ازراه

درمشت تیغه ی خون خواه

من سرنهاده به درگاه

آماده بهربریدن

کو آن نماد دلیری

آن شیردرخورشیری

خورشیدازپس پشتش

برکرده سر به دمیدن ؟

شیطان شدن خوشم آید

آتش مزاج که باید

برخاک سجده نکردن

غیرازخدا نگزیدن
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان