صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

زنان آمریکا تمایل زیادی به انتخاب شدن هیلاری کلینتون دارند

ایونا-6 بهمن 1386

به گزارش ایونا ، عده ای از زنان بدون آنکه چیزی از وی بدانند فقط به خاطر جنسیت زن آن دوست دارند که او ریاست جمهوری امریکا را بر عهده گیرد.

در آماری که گرفته شد از بین هیلاری کلینتون و رقیبش اباما ، اکثر زنان هیلاری کلینتون را انتخاب کردند و طرفدار وی بودند. 46 درصد از آرای زنان بی شک هیلاری کلینتون می باشد که این خود می تواند تعیین کننده ی سرنوشت آمریکا و پیروز شدن خانم هیلاری کلینتون در انتخابات را داشته باشد. این در حالی است که دیگر رقیبان هیلاری کلینتون 30 تا 40 درصد رای زنان را دارند.

آقای مندل مدیر دانشگاه پلیتولوک چارلی به خبرگزاری فرانسه در این باره گفته است: رای زنان تعیین کننده ی سرنوشت آمریکا خواهد بود و هیلاری کلینتون توانسته است انسجامی در رای زنان به وجود آورد و نسبت به رقبای خودش خیلی خوب پیش رفته است و بیشتر زنان آمریکا برای انتخاب هیلاری کلینتون توافق دارند. تبلیغاتی برای هیلاری کلینتون صورت گرفته است با این مضمون که مردم آمریکا باید خوشحال باشند چرا که اولین زن رئیس جمهود آمریکا آمده است و زنان باید بیش از پیش خوشحال باشند زیرا به حقوق اصلی خود خواهند رسید.

ماندل در باره هیلاری کلینتون می گوید: او می تواند موفقیت بزرگی به دست آورد زیرا او یک زن پیشقدم است و قدرت زیادی از نظر سیاسی همراه اوست و زنانی که در بادی سیاست نیستند بیشتر طرفدار هیلاری کلینتون هستند و آن هم به خاطر جنسیت وی و نیز زنانی که در جامعه سرخورده ترند بیشتر به هیلاری کلینتون روی آوردند تا آنهایی که در قشر خوب و روشن فکر جامعه هستند و نیز بسیاری معتقدند به خاطر اینکه او یک زن است و اولین زن رئیس جمهور امریکا می تواند تغییرات زیادی را به وجود آورد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان