صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     دردسر جنسیت....  
 

صیغه و «عفونت رابطه اخلاقی»

فرهاد شرفی -3 فروردین 1388

مدرسه فمینیستی: نوشته حاضر نقدی است بر مقاله «صیغه، سنتی مفید و ارزنده» (بخش اول و بخش دوم) به قلم دکتر محمد برقعی. پیش از این در مدرسه فمینیستی در مورد صیغه مطالبی سلسله وار از جمله مقاله «صیغه و عقوبت رابطه جنسی» نوشته نوشین احمدی خراسانی، «صیغه، امتداد منطقی ‌نهاد ازدواج در ایران» به قلم دکتر حسین باقرزاده، «صیغه، از نگاه سنت گرایان متجدد» به قلم محمد غزنویان و همچنین «صیغه: سنتی غیرانسانی، محصول حاکمیت مردسالار» نوشته دکتر ناهید توسلی، - مدرسه فمینیستی

مقدمه:

واقعیت آن است كه گر چه در فرهنگ ایرانی كما بیش بر تك همسری و خلوص رابطه جنسی زن و مرد در خانواده ، به عنوان یک ارزش نگریسته می شود و ارتباط جنسی با فرد سوم در خانواده، خلاف ارزش محسوب می شود، ولی نباید فراموش كرد كه این ارتباط جنسی رو به افزایش خارج از چارچوب خانواده، خود حاكی از ناتوانی نظام فلسفی خانواده، در ایران دارد. برخی معتقدند كه اسلام با مطرح كردن بحث مجاز بودن مرد در داشتن همسران متعدد ( 4 زن ) در زمان واحد و تعداد زن های صیغه ای بی شمار، از عاملین اصلی این فرهنگ غیر اخلاقی به شمار می آید، ولی به نظر می رسد كه واقعیت این امر، شكل و ابعاد عمیق تری داشته باشد.

واقعیت آن بود که بسترهای فرهنگی در ایران زمینه را برای نفوذ و پذیرش اینگونه آیین ها، رسوم، ادیان و فرهنگ های غیر، مهیا کرده بود و این فقط شامل دین اسلام نمی شد. در همۀ موارد ارتباط با جهان خارج (چه به صورت روابط مسالمت آمیز و چه غیر مسالمت آمیز) جامعه مازمینۀ پذیرش و نفوذ دیگر فرهنگ ها را داشت. در دنیای قدیم، از اسلام تا تا آیین های هندو، و در دنیای جدید از مارکسیسم روسی گرفته تا دموکراسی آمریکایی و . . . ، ولی جالب است که با این تعاملات فرهنگی ( به زعم برخی ) یا تهاجم فرهنگی ( به زعم برخی دیگر)، هیچگاه این روابط به اصطلاح وسیع، میان نیروهای اجتماعی در درون ایران شکل نپذیرفت. ایرانیان پذیرش و تعاملات برون فرهنگی و یا به تعبیر خود حل کردن فرهنگهای دیگر در فرهنگ خودی را، نقطۀ قوت خود می دانند، ولی سوال اساسی اینجاست که چرا این نقطۀ قوت از درون نه ایجاد شده و نه رشد نموده است؟ به بیانی دیگر به لحاظ درون فرهنگی هنوز ایرانیان سخن همدیگر را درک نمی کنند و همدیگر را نمی فهمند و یا به عبارتی غیر را به خوبی می پذیرند ، ولی از پذیرش یکدیگر ناتوانند؟

پس موضوع این است که با وجودیکه برخی تحلیل گران، عمدۀ نقطۀ اشتباه و ضعف کنونی را ناشی از تهاجم فرهنگی و نظامی اعراب و اسلام به ایران می دانند و در مقابل اغلب بنیادگرایان مسلمان، مشکل ایران را تهاجم فرهنگی غرب، قلمداد می کنند، ولی در هر صورت بخش عمده ای از تاریخ ما به ضعف ساختاری فرهنگی – سیاسی ما در تشخیص نیروهای مثبت برون فرهنگی ایران و ناتوانی عمده تر، در روابط و تعاملات درونی در سطوح گوناگون اعم از قومی، صنفی، طبقه ای، نژادی، جنسی، زبانی و . . . بر می گردد.

نیازهای جنسی و هدایت آنها قطعاً در بسترهای فكری – فرهنگی یك جامعه شكل می گیرند. گرچه نیاز جنسی امری است كه در درون هر فرد و به همراه اوست ولی نوع برخورد اجتماعی و میزان و شکل کنترل غریزۀ جنسی به وضعیت فرهنگی _ اجتماعی و ساختارهای خانوادگی آن جامعه باز می گردد. در ایران به دلیل محدودیتهای جنسی در طو
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان