صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

"ماه مصلوب" (تقدیم به آنانی که ایستاده بر سنگ فرش تقدیربه قتل رسیدند)

صبا واصفی-8 تیر 1388

"تقدیم به آنانی که ایستاده بر سنگ فرش تقدیربه قتل رسیدند"

ماه مصلوب

آیینه ی نگاهت خیره بر افق

آسمان را رشته رشته می کند

ای دختر خورشید

در قفس بادهای شب

در جنگل بی درخت

در شهر بی سخاوت

کبوترها فوج فوج سرود تو را می خوانند

تو غم مخور

گل های باغ می میرند

اما خاک آن قدر نجیب است که از یاد نمی برد

عطر گل ها را

تکثیر می کنند تو را

زنبورهای وفادار

در تمام فصل ها

یاس های جوان را بر شانه های زخمی

تا باغستان مزارت می آورم

که هستی بوی خوش حضورت را از یاد نبرد

ای ماه مصلوب بر سنگ فرش تقدیر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان