صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

زنان ایراني در صف اول اعتراضات / الهام قیطانچی

15 تیر 1388

زنان عادي چه چادري چه با روسري ، چه جوان و چه مسن، به اقدامات شجاعانه بی نظیري در ایران امروز دست مي زنند.

زنان در صف اول تظاهرات آرامي هستند که توسط بسیجي ها به خشونت زیاد سرکوب مي شود. این سرکوب ها منجر به قتل فجیع ندا آقا سلطان در جریان تظاهرات در 20 ژوئن شد و نقش زنان را در تظاهرات بعد از انتخابات روشن تر کرد.

امروز 62 درصد دانشجویان زن هستند، آمار تقاضاي طلاق از سوي زنان افزایش پیدا کرده است و مشکلات زنان جزو مسائل مورد توجه رهبران کشور قرار گرفته است.

فعالان حقوق زنان در ایران کپین یک ملیون امضا را به راه انداخته اند که در پي تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان دز قانون اساسي است. اعضاي کمپین بدون درنظر گرفتن طبقه اجتماعي، یا مدرک تحصیلي یا مذهب، به زنان اطلاع رساني مي کنند.

کمپین در 16 استان فعال است و حتي اعضاي محافظه کار مجلس هم به تقاضاي زنان واکنش نشان داده اند. اما رئیس جمهور محمود احمدي نژاد عزمش را جزم کرده تا تحت عنوان اختلال در امنیت ملي این تقاضا ها را رد کند و به همین دلیل ادعا کرده است که فعالان حقوق زنان را "دشمنان کشور" تحریک کرده اند. دولت او در چهار سال گذشته، 70 فعال حقوق زنان را دستگیر کرده است. اما هرچه تعداد دستگیري ها بیشتر مي شود، تعداد داوطلبین هم بیشتر مي شود.

زنان منشور تقاضا هاي خود را یک ماه پیش از انتخابات به چهار کاندیداي ریاست جمهوري ارائه کردند و این باعث به عضویت درآمدن ایران در کنوانسوین رفع تبعیض علیه زنان شد و باعث اصلاحاتي در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسي شد.

زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوي کاندیداي ریاست جمهوري، که در حال حاضر در حبس خانگی بسر مي برد، گفت که کابینه موسوي از کنواسیون پیروي مي کند و براي احقاق حقوق زنان، تلاش خواهد کرد.
جمیله کدیور، سخنگوي مهدي کروبي، حتي از این هم فراتر رفت: او یکط از تابوهاي نظام را که همان حجاب اجباري بود، زیر سووال برد.

احمدي نژاد هم به نوبه خود از قانوني کردن چند همسري در ایران سخن گفت و این درحالي است که این موضوع در جامعه ایران پذیرفته نیست. او همچنین خواستار کم شدن تعداد دانشجویان زن شد. تلویزیون ملي که تحت کنترل مستقیم رهبر است، پشت سر هم برنامه هایي درباره جایگاه واقعي زنان در جامعه اسلامي پخش کرد.

پس خیلي هم عجیب نیست که تعداد بیشماري از زنان نسبت به تقلب در انتخابات معترض باشند. موارد زیادي براي اعتراض زنان وجود دارد. چهار سال دیگر ریاست جمهوري احمدي نژاد، گشت هاي ارشاد بیشتري را به خیابان ها مي ریزد تا فشار بیشتري بر روي زنان و فعالان حقوق زنان بیاورند.

حتي زنان مذهبي هم نا امید شده اند: آنها نمي خواهند شاهد خونریزي در خیابان ها باشند. اعتبار آیت الله علي خامنه اي بعنوان رهبر مذهبي و یک مقام شیعه در میان هوادارانش که او را مسئول بحران اخیر مي دانند، بخطر افتاده است.

به گفته کمپین یک میلیون امضا، روز یکشنبه گروهي از مادران براي بزگداشت ندا اقا سلطان و همه کساني که از 12 ژوئن در جریان تظاهرات آرام توسط بسیجي ها شهید شده اند در پارک لاله تجمع کردند. زنان در حدود ساعت 5 بعد از ظهر به سمت پارک لاله حرکت کردند. نیروهاي امنیتي به تجمع آرام آنها حمله کردن و وحشیانه با باتوم انها را کتک زدند. نیروهاي امنیتي و لباس شخصي ها بیست نفر از معترضین ر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان