صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

پرستو الهیاری از اعضای کمپین یک میلیون امضاء تبرئه شد

23 تیر 1388

تغییر برای برابری - شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران با اعلام حکم نهایی پرونده پرستو الهیاری، فعال کمپین یک میلیون امضا رای بدوی این پرونده مبنی بر یک سال حکم تعزیری را نقض کرده و حکم برائت وی را صادر نمود.

در حکم دادگاه تجدید نظر که روز گذشته به زهره ارزنی وکیل پرستو الهیاری ابلاغ شد آمده است: " نظر به این که صرف اقدام جمع آوری امضا جهت تغییر قوانین زنان جامعه و حرکت های احتماعی تحت عنوان کمپین زنان را نمی توان اقدام تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی قلمداد نمود لذا اتهام انتسابی با تردید جدی مواجه است . مستندا به شق یک بند ب از ماده 257 و ماده 177 قانون آ- د - ک ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است."

گفتنی است این سومین حکم برائت در پرونده فعالان کمپین یک میلیون امضا است که جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز را مصداق اقدام علیه امنیت ملی ندانسته و حکم بر برائت فعالان کمپین داده است. پیشتر نیز دادگاه تجدید نظر در پرونده راحله عسگری زاده و نسیم خسروی مقدم دو تن دیگر از فعالان کمپین که به جرم جمع آوری امضا بازداشت شده بودند حکم برائت این دو فعال کمپین را صادر نموده بود.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان