صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

یک سال حبس تعلیقی برای نفیسه آزاد

11 مرداد 1388

تغییر برای برابری: نفیسه آزاد به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است. این حکم به مدت سه سال در تعلیق خواهد بود. شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران در حالی این حکم را برای این عضو کمپین صادر کرده است که پیش از این دو متهم دیگر این پرونده را از همین اتهام تبرئه کرده بود. نفیسه آزاد در منطقه کوهستانی توچال در بهمن ماه سال گذشته و به همراه دو داوطلب کمپین یک میلیون امضا بازداشت شد و پس از گذراندن 6 روز در بازداشت به قید کفالت آزاد شد. تا کنون بیش از 60 عضو کمپین یک میلیون امضا با اتهامی مشابه دستگیر شده اند. عده ای از اعضای کمپین از اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تبرئه شده اند، عده ای نیز احکام زندان برای همین اتهام گرفته اند. رویه قضایی در پرونده های کمپین یک میلیون امضا طی سه سال گذشته رویه ثابتی نبوده است.

نفیسه آزاد ابراز امیدواری کرد که با توجه به آخرین حکم دادگاه تجدید نظر در پرونده پرستو اللهیاری که جمع آوری امضا و عضویت در کمپین را جرم ندانسته بود، با پرونده او نیز در مرحله تجدید برخورد منصفانه تری صورت گیرد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان