صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

درخواست گروهی از مادران داغدار و عزادار از رئیس قوه قضائیه

15 شهریور 1388

در گردهمایی مادران ، شنبه 14 شهریور در پارک لاله اعلام شد: درخواست گروهی از مادران داغدار و عزادار از رئیس قوه قضائیه – آقای صادق لاریجانی

پیگیری واقعی و جدی فجایع اخیر بدون مشارکت مردم به ویزه زنان امکان پذیر نخواهد بود . از اینرو پیشنهاد می شود دفتر مشارکت های مردمی حقیقت یاب ، در قوه قضائیه برای کشف حقایق اتفاق افتاده در ماه های اخیرتشکیل شود و از زنان متخصص روانشناسی و روانپزشکی و مددکاری اجتماعی غیر دولتی دعوت به عمل آید تا فرزندان ما با اطمینان از حفظ امنیت و آبرو بتوانند از شکنجه و تجاوز و آزارهای جنسی که بر آنها اعمال شده سحن بگویند .
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان