صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

در آستانه 8 مارس: اعلام موجودیت "جنبش مردان برای دفاع از حقوق زنان و مردان"

14 اسفند 1388

مدرسه فمینیستی: جمعی با عنوان «مردان دوستدار آزادی حقیقی انسان ها» تصمیم به ایجاد جنبشی مردانه برای احقاق حقوق زنان گرفته اند. ايم. و با انتشار فراخوانی اعلام موجودیت کرده اند. بیانیه این جمع را می توانید در زیر مطالعه فرمایید:

جنبش مردان برای دفاع از حقوق زنان و مردان

جنبش مردان برای دفاع از حقوق زنان و مردان متاسفانه جنبش دفاع از حقوق زنان در اغلب بخش های جامعه, جنبشی مختص زنان شده است و حتی در سطوح بالای آن نیز بیشتر شاهد حضور زنان هستیم و این پندار در مردهای جامعه به وجود آمده است که زنان باید حقوق خود را پس بگیرند! قبل از هر چیز ما و بسیاری مردان دیگر معتقدیم که این جنبش در ظاهر حقوق زنان است اما در حقیقت حقوق مردان و حقوق انسانیت نیز هست. همه ما می دانیم که رشد آگاهی زنان روابط مرد و زن را در سطح بالاتری می برد.

به عنوان مثال کمتر کسی از ما حاضر است با زنی زندگی کند که حاضر نیست از خانه بیرون برود. در حقیقت زن و مرد با وجود یکدیگر کامل می شوند. برای همین باید امکان هرچه بیشتر رشد زنان که در طول تاریخ غفلت شده است وجود داشته باشد تا بدین بوسیله ما نیز بتوانیم خود را بهتر بشناسیم. این میسر نیست مگر آن که قبل از هر چیز امنیت و حقوقی برابر با مردان به آن ها در جامعه داد.جدا شدن جنسیتی به زندگی اکثر زوج هایی که باید زیر یک سقف زندگی کنند ضربه وارد کرده است به طوری که در برخی مواقع قادر به درک همدیگر نیستند. همچنین چنین فضایی, برخی صفات مذموم را در بین برخی مردان رواج داده است و لطافت را در برخی جمع ها از بین برده است. به عنوان مثال در برخی بخش های جامعه ما یک مرد فکر می کند که حتما باید به یک زنی که از کنارش رد می شود نگاه کند! ما معتقدیم که احقاق حقوق زنان می تواند شخصیت واقعی مردان ما ,که خواهان آن هستند, را احیا کند. در آن جامعه مردان نیز می توانند زیبا باشند.حتی اگر کسی قایل به این ها هم نباشد, انسان بودن حکم می کند که انسان هایی که در کنار ما زندگی می کنند و ما که بسیار آن ها را دوست می داریم, حقوقی برابر ما داشته باشند. انسان هایی که مادر, خواهر و همسر ما نیز جزیی از آن ها هستند. ما یک عذرخواهی تاریخی به آن ها بدهکاریم.

چرا مردان؟

اول این که احقاق حقوق زنان در میان زنان آغاز شده است و این غفلت از سوی ما مردان در طول تاریخ بوده است.

دوم, در ساختار جامعه ما مردان همچنان صاحب قدرت بیشتری هم در خانواده و هم در نهادهای اجتماعی وقدرت هستند. به همین دلیل می توانند قدرت تغییر زیادی داشته باشند.

سوم, درجامعه ما امکان تجمع مردان بیشتر است و می توان آسان تر این جنبش را توسعه داد.

و نکته مهم دیگر این است که در بخش های سنتی ما پذیرفتن چنین چیزی از زنان مشکل است. به همین منظور می توان با جنبشی مردانه سعی در همراهی این گروه کرد.

متاسفانه در برخی بخش ها این پندار وجود دارد که با این کار حقوقی را از دست می دهند که با جنبشی مردانه می توان این پندار را از بین برد.

همچنین ما از حقوق دانان غیرسیاسی مرد نیز دعوت می کنیم که ما را در این راه همراهی کنند. ما معتقدیم با این کار فشار را از روی اعضای کمپین یک میلیون امضا کمتر می شود و با گسترش این جنبش امکان حضور افراد بیشتری در کمپین فراهم می شود. البته باید گفت از حضور زنان در این جنبش نه تنها شدت استقبا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان