صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

مدرسه فمینیستی در هفته "روز جهانی زن" فیلتر شد

19 اسفند 1388

مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی روز 19 اسفندماه در هفته روز جهانی زن و در اوج روزهای مراسم 8 مارس باز هم فیلتر شد.

سایت مدرسه فمینیستی برای بار سیزدهم است که فیلتر می شود. بار قبل در بهمن ماه این سایت همراه با تعداد دیگری از سایت ها فیلتر شده بود که مجددا پس از یک ماه آدرس جدید آن دوباره در اسفندماه فیلتر گردید.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان