صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

عشرت شایق، دبیر جامعه زینب: نهاد های امور زنان چه پاسخ قانع کننده ای در خصوص حذف بیمه زنان خانه دار دارند ؟

24 اسفند 1388

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : دبیر جامعه زینب (س) با اظهار تاسف از عدم پیگیری قوی مسئولین در لغو بیمه زنان خانه دار تاکید کرد : نهاد های امور زنان چه پاسخ قانع کننده ای در خصوص حذف بیمه زنان خانه دار دارند ؟

به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران ، عشرت شایق در جلسه کار گروه حمایت از حقوق زنان دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی با توجه با تاکید اسلام بر بنیان خانواده و اصول قانون اساسی ایران در این خصوص گفت : از آنجاییکه مودت و رحمت خلق شده و ایجاد شده الهی بین زن و مرد و پایه و اساس تحکیم خانواده است و تنها ضوابط حقوقی نمی تواند پاسخگوی تضمینی این مودت و رحمت باشند اما این نگاه نه تنها به مبنای نادیده انگاشتن نقش ضوابط حقوقی در استواری خانواده ها نسیت بلکه به دقت عملیاتی شدن تداوم بخش قوانین مصوب در حوزه های زنان خصوصا زنان خانه دار تا کید کرد .

شایق به تصویب پرداخت حقوق زنان خانه دار در مجلس و دولت در سال 82 اشاره کرد و افزود : این مصوبه که به عنوان طرح بیمه بازنشستگی مصوبه مجلس و دولت بود تا سال پیش اجرا می شد و طبق آن زنان خانه دار با پرداخت سالیانه 60 هزار تومان و سازمان بهزیستی نیز با همین مبلغ در سال به هزینه ای حدود 120 هزار تومان بیمه می شدند اما متاسفانه سال گذشته وزارت رفاه به یکباره و ناگهانی دستور لغو آن را صادر نمود و متعاقبا سازمان تامین اجتماعی از مشولین این قانون خواست با مراجعه بهمراکز ذی ربط مبالغ هزینه شده را پس بگیرند .

وی با اظهار تاسف از عدم پیگیری قوی مسئولین در لغو این قانون و ساده انگاری نسبت به لغو قوانین موجود تصریح کرد : بیمه زنان خانه دار برای حمایت حداقلی دولت از این قشر مظلوم جامعه با اختصاص بودجه 2 میلیارد تومانی به اجرا گذاشته شد و بنا بود با رشد بودجه تمامی زنان خانه دار کشور را در بر بگیرد که متاسفانه با بی اعتنایی و عدم پیگیری نهاد های حمایتی و مجری این طرح یعنی سازمان بهزیستی بعد از چند سال اجرا رها شد .

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه این طرح حدود 13 هزار زن خانه دار در برخی از استانها را در بر می گرفت و این در حالی بود که 14 میلیون زن خانه دار در کشور زندگی می کنند افزود : این مصوبه زنان خانه داری را در بر می گرفت که شاغل ، دانشجو ، یا دانش آموز نبوده و سنشان کمتر از 22 و بیشتر از 60 نباشد که با پرداخت ماهیانه 5 هزار تومان پس از 20 سال پرداخت می توانستند مشمول قانون استخدامی شوند .

شایق با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر اعمال حق بیمه زنان خانه دار در برنامه های سازمان بهزیستی گفت : مسئولان بهزیستی ، کافی نبودن اعتبارات را تنها مانع اجرایی شدن این طرح حمایتی می داند و معتقد است اجرای این طرح بسیار طولانی طی خواهد کرد .

وی در ادامه تاکید کرد : در حالی که رهبر معظم انقلاب همواره بر رعایت حقوق زنان تاکید ورزیده و رییس جمهور نیز با دیدگاه عدالت ورزی و مهرورزی و احقاق حقوق زنان دستور پرداخت این اعتبار و اعمال حق قانونی این قشر صبور ، فداکار و موثر و نقش آفرین را صادر نموده مسئولین بهزیستی و نهادها و دستگاههای ذی ربط چه پاسخ قانع کننده ای به آنها خواهند داشت ؟

دبیر جامعه زینب (س) در ادامه افزود : آیا مسئولین بهزیستی به جای ارائه راهکارهای مناسب و قانونی جهت تسریع بخشیدن به این مصوبه قانونی و
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان