صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

فیلترینگ سایت تغییر برای برابری و وبلاگ های فاطمه شمس و فخرالسادات محتشمی پور

25 اسفند 1388

به گزارش سایت تغییر برای برابری، این سایت برای بار بیست و سوم فیلتر شد.

فیلترینگ مجددا سایت تغییر برای برابری پس دریافت جایزه "شهروند نت" انجام شد .

همچنین به گزارش سایت کلمه، وبلاگ فاطمه شمس نیز در همین چند روز اخیر فیلتر شده است. پیش از این نیز وبلاگ فاطمه شمس فیلتر و یک بار نیز کاملا ازبین رفته بود.

به گزارش پارلمان نیوز، وبلاگ فخرالسادات محتشمی پور نیز برای بار سوم فیلتر شده است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان