صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

راه اندازی وب سایت کمپین در آلمان

تغییر برای برابری-12 بهمن 1386

<:voir_en_ligne:> : کمپین یک میلیون امضا در آلمان

تغییر برای برابری: اعضای کمپین یک میلیون امضا در کشور آلمان، اقدام به راه اندازی وب سایت کمپین در آلمان کرده اند.

با راه اندازی این وب سایت، تریبون مجازی دیگری به رسانه های کمپین افزوده شد. اعضای کمپین در شهرهای مختلف وبسایت ها یا وبلاگ های محلی خود را شروع کردند و پیش از این نیز گروه کوچک کمپینی که در جنوب کالیفرنیا تشکیل شده است وبسایت کمپین در کالیفرنیا را راه اندازی کرد.

امیدواریم که این وب سایت محلی دیگر برای شناساندن کمپین به ایرانیان خارج از کشور و پاسخ به سوال های آنها باشد. محلی دیگر برای گفتن و شنیدن داستان های یکدیگر، مطرح کردن دیدگاه ها و تبادل نظر و همکاری برای رسیدن به برابری قانونی و فرهنگی.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان