صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

نماينده يونيسف در ايران: دولت ايران هنوز سیدا، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصويب نكرده است

7 تیر 1389

ايلنا: نماينده يونسكو در ايران گفت:نرخ سواد بهبود قابل توجهي داشته اما در بحث كيفيت با چالش جدي روبه‌رو هستيم مخصوصا تفاوتي كه در مناطق شهري و روستايي و دور افتاده وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، چون لي هان در نشست خبري توسعه اهداف هزاره در رابطه با نرخ بي‌سوادي در ايران گفت: كشور ايران پيشرفت قابل ملاحظه‌اي را در سال 2006 در رابطه با كاهش نرخ بي‌سوادي داشته است به طوري كه تعداد افراد باسواد براي افراد 15 سال به بالا 84 درصد برآورد شده و در محدوده سني 15 تا 24 سال 97 درصد بوده است.
وي گفت: اگر بخواهيم براساس شاخص يونسكو كه شاخص توسعه آموزش است جايگاه ايران را معرفي كنيم بعد از كشورهاي مصر، اردن و تركيه، ايران در زمينه نرخ باسوادي جايگاه 90 را دارد.

نماينده يونسكو گفت: از سال 2000 پيشرفت خوبي انجام شده به طوري كه در مقطع ابتدايي در گروه سني 6 تا 12 سال نرخ ثبت‌نام براي دختران 91 درصد بوده است كه در سال 2006 به 96 درصد افزايش يافته است و براي پسران در سال 2006 98 درصد تخمين زده شده است.
چون لي هان تصريح كرد: نرخ سواد بهبود قابل توجهي داشته اما در بحث كيفيت با چالش جدي روبه‌رو هستيم مخصوصا تفاوتي كه در مناطق شهري و روستايي و دور افتاده وجود دارد.

وي گفت: سهم آموزش در توليد ناخالص ملي 5/4 تا 8/4 است و اين رقم خوبي است و كل هزينه اختصاص يافته به آموزش 20 درصد است اما آنچه كه چالش موجود است تفاوت سطح دسترسي سواد بين اغنيا و فقرا در مناطق شهري و روستايي و همچنين تفاوت جنسيتي در بهره‌گيري از سواد است.
سازمان بهزيستي با يونيسف همكاري مي‌كند

نماينده صندوق كودكان ملل متحد در پاسخ به ايلنا در رابطه با وضعيت خشونت عليه كودكان و كودك‌آزاري در كشور گفت: ايران در حقيقت به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان به شكلي ملحق شده است كه اين حق را براي خود محفوظ كرده كه مفاد اين كنوانسيون را در حالي به اجرا بگذارد كه مطابق با معيارهاي اسلامي باشد.

پال هالسهاف افزود: نقطه كانوني فعاليت يونيسف در ايران است و خشونت عليه كودكان بخشي از اين برنامه است كه با دولت ايران همكاري مستقيم دارد در همين زمينه اجراي مطالعه‌اي در دست است كه با همكاري قوه قضائيه، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و مراكز ديني و مذهبي موضوع كودك‌آزاري را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

نماينده يونيسف در ايران گفت: اما خشونت عليه كودكان بخشي از هدف‌هاي توسعه هزاره نيست اما در اعلاميه ضرورت حمايت از افراد آسيب‌پذير تاكيد شده است ميزان خشونت عليه كودكان به دليل اينكه در اهداف توسعه لحاظ نشده در اين نشست اعلام نمي‌شود.

آيا هنوز برخي از دختران ايراني شناسنامه ندارند؟

وي همچنين در رابطه با طرح سيدا كه به نابرابري جنسيتي مربوط مي‌شود پاسخ داد و گفت: دولت ايران هنوز اين طرح را به تصويب نرسانده است و در مورد اين سوال كه هنوز برخي از دختران در شهرستان‌ها شناسنامه ندارند بايد بگويم از اين موضوع مطلع نيستم اما با سازمان ثبت احوال در ارتباط مستقيم هستيم.

نماينده يونيسف نيز گفت: بحث دسترسي به آب سالم و امكانات بهداشتي طبق آمار موجود در شهرها 99 درصد و در روستاها 95 درصد است و در سطح محلي نيز به دنبال افزايش علاقه‌مندي شهرداري‌ها هستيم تا محيط‌هايي را با عنوان دوستدار كودك در حمايت از محيط زيست ايجاد كنند.
سازما
ن مل
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان