صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

پيام زهرا رهنورد در رابطه با شايعه حکم اعدام زينب جلاليان

8 تیر 1389

زهرا رهنورد در رابطه با خبر حکم اعدام زينب جلاليان در پيامی اظهار اميدواری کرد که فقط اين مجازات برای زينب جلاليان شايعه باشد وگرنه بياييد يک بار برای هميشه شمشير را نه از رو ببنديد و نه از زير و به جای آن با لبخند پر محبت به روی ملت بنگريد.

متن کامل پيام زهرا رهنورد که در اختيار جرس قرار گرفت به اين شرح است:

اين روزها شايعه اعدام زينب جلاليان بر سر زبان هاست. چرا؟ آيا زينب جلاليان عضو گروههای به اصطلاح محارب بوده است؟ آيا زينب جلاليان تاکنون اسلحه در دست داشته است؟

آيا فقط دو سال پيش کاغذ و قلم و پوستر تبليغاتی را به عنوان يک مبلغ گروهی با خود حمل می کرد؟

آيا خدا را خوش می آيد و شايسته است يک زن را که مظهر رافت و لطافت در هستی و در هر ملتی است، نابود و از صحنه روزگار حذف کرد؟ به خصوص که
زينب يک دختر جوان است.

يک دختر جوان، چقدر از اطلاعات، آگاهی، تاريخ شناسی، قوم شناسی و نظاير آن بهره مند است؟

آيا واقعا او بی گناه است يا با گناه؟ آيا اقدام او با مجازاتش متناسب است يا نه؟ و نهايتا، آيا بهتر نيست برای همه به ويژه زنان و جوانان فرصت های جديدی را در اختيار نهاد تا بتوانند خود را و جايگاه خود را هم در نظام هستی وهم در نظامات سياسی و اجتماعی بازيابند؟

آيا بهتر نيست نظامی که به نام جمهوری اسلامی مزين است، قلب های دردمند مادران و تب و تاب جوانان را دريابد و با محبت با آنان رفتار کند؟

آيا بهتر نيست که از طريق فرهنگ و آموزش، روح و روان و انديشه ها به بالندگی دعوت شود تا اينکه به اعدام اعدام و امحاء آنان انديشيده شود؟

بايد برای زينب و زينب هايی که در انتظار مجازات مرگ هستند انديشيد.

امروز بيش از دو سوم کشورهای جهان با اين مجازات وداع کرده و مجازات ديگری جايگزين کرده اند. اين نوشته را مجال آن نيست اما می دانم که در اين خصوص انديشيده اند و بحث های فقهی و دينی آن را کارشناسان نوشته اند.

اکنون در مقام ورود به لزوم تجديد نظر در مجازات مرگ نيستم اما می دانم تجربه نشان داده است بسياری از اعدام شدگان به ارشاد احتياج داشته اند اما اعدام دريافت کرده اند.

اميد است که فقط اين مجازات برای زينب جلاليان شايعه باشد وگرنه بياييد يک بار برای هميشه شمشير را نه از رو ببنديد و نه از زير و به جای آن با لبخند پر محبت به روی ملت بنگريد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان