صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

در نشست نقد و بررسی کتاب "فمینیسم و زیبایی‌شناسی": نظریه "هنر برای هنر" زنان هنرمند را به حاشیه راند

11 تیر 1389

رئیس دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه در نگاه سنتی اثر هنری برای هنر است و نه برای سودمندی، گفت: بر این اساس اگر اثری جنبه کاربردی داشته باشد و برای سود باشد، دیگر اثری هنری تلقی نمی‌شود و بر این اساس دیدگاه سنتی توانست زنان را که در خلق آثار و صنایع دستی چیره دست بودند به حاشیه براند.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "فمینیسم و زیبایی‌شناسی" نوشته "کارولین کرس‌میر" با حضور افشنگ مقصودی، مترجم، و محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهراء عصر چهارشنبه نهم تیرماه در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر محبوبه مباشری در این نشست با اشاره به اینکه رویکرد و نگاه نویسنده، فمینیستی است، گفت: این کتاب، اثری فلسفی به شمار می‌رود و نویسنده از منظری فلسفی به هنر نگریسته است. کتاب دارای 11 انگاره است که برخی از این انگاره‌ها با فرهنگ ما متفاوت است و لذا در متن ترجمه نیز حذف شده است.

وی افزود: ترجمه کتاب کاری سخت و دشوار است. سؤال این است که آیا متن مشکل بوده یا ترجمه به صورت سخت و دشوار ارائه شده است. باید توجه داشت که گاهی وفاداری کامل به متن در ترجمه، باعث می‌شود که پیچیدگی متن اصلی حفظ شود و گاهی متن فدای ترجمه می‌شود و روان سازی در ترجمه به محتوای متن اصلی لطمه می‌زند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: با توجه به آشنایی مترجم اثر با حوزه مربوطه انتظار می‌رفت که سادگی در ترجمه رعایت شود. کتاب در 6 بخش نوشته شده و در پیشگفتار، نویسنده هدف از مطالب کتاب را می‌آورد و در بخشهای کتاب آنها را به صورت مبسوط مطرح می‌کند.

مباشری افزود: کتاب با بیان روشن به نقش جنسیت در زیبایی‌شناسی می‌پردازد. سبک نویسنده، سبکی روان است و چون نظرات خود را همراه با مثال بیان می‌کند، مطالب را خوب منتقل می‌کند. نویسنده معتقد است که پیوند محکمی میان جنسیت و فرهنگ وجود دارد. نویسنده در این کتاب به نگاه سنتی "مرد برتر" اشاره می‌کند و می‌گوید این نگاه مرد برتری در زیبایی‌شناسی و هنر هم مطرح است. او می‌گوید بر اساس دیدگاه سنتی، پدیدآورنده اثر هنری، مرد بودن اثر را به ذهن متبادر می‌سازد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آنچه خواهد گفت دیدگاه نویسنده در کتاب است، تصریح کرد: چون کار هنری دارای مرتبه والایی است لذا خالق این اثر والا است و چون این دیدگاه حاکم است که مردان بالاتر هستند لذا آنان خالق اثر هنری هستند. بر اساس دیدگاه نویسنده، نگاه سنتی نبوغ را خاص مردان می‌داند و لذا مردان خالق آثار هنری بزرگ هستند و زنان در خلق این آثار نقشی ندارند. بر این اساس فمینیسم تمام ارزشهای زیبایی شناختی گذشته را رد می‌کند.

رئیس دانشگاه الزهراء در ادامه یادآور شد: در نگاه سنتی اثر هنری برای هنر است و نه برای سودمندی. بر این اساس اگر اثری جنبه کاربردی داشته باشد و برای سود باشد، دیگر اثری هنری تلقی نمی‌شود و بر این اساس دیدگاه سنتی توانست زنان را که در خلق آثار و صنایع دستی چیره دست بودند به حاشیه براند.

وی در ادامه با اشاره به محتوای فصول کتاب خاطر نشان کرد: فصل اول کتاب "هنر و هنرمندان" نام دارد و نویسنده در این فصل ایده‌ای را در باب زیبایی شناختی مطرح می‌کند. او می‌گوید جهان ارزشهای مردانه در پیوند با ذهن است و جهان ارزشهای زنانه در پیوند با ابژه و بدن. بر این اساس مرد به روح تشبیه می‌شود
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان