صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

در پی چهارسال فعالیت های ترویجی، جامعۀ مدنی تأسیس آژانس برابری جنسیتی سازمان ملل را جشن می گیرد

15 تیر 1389

کمپین «اصلاح و تقویت طرح برابری جنسیتی» قطعنامۀ مورخ 30 ژوئن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در بارۀ ایجاد آژانس «زنان سازمان ملل متحد،» که در روز جمعه، دوم ژوئِیۀ 2010، به تصویب نهائی این مجمع خواهد رسید جشن می گیرد. از سال 2006، در پی تشکیل کمیتۀ ویژۀ بررسی و اصلاح ساختار و منشور سازمان ملل متحد، سازمان های زنان و نهادهای جامعۀ مدنی در سراسر جهان برای تصویب چنین قطعنامه ای پیگیرانه کوشیده اند.

شارلوت بانچ، رئیس مرکز رهبری جهانی زنان در دانشگاه راتگرز، و از اعضای مؤسس کمپین برابری جنیسیتی، اظهار امیدواری کرده است که:

آژانس نوپای سازمان ملل متحد شالودۀ استواری برای پیشبرد حقوق زنان شود که خود عاملی کلیدی در موفقیت نهائی پیکار برای کاهش فقر و تحقق صلح و دموکراسی در جهان است. ائتلاف سازمان های زنان، مدافعان حقوق بشر و مروّجان عدالت و پیشرفت اجتماعی که نقشی اساسی در تصویب این قطعنامه ایفا کرده اند کار فراهم آوردن منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای موفقیت آژانس تازه پا را تسهیل خواهد کرد.

از نکات قابل توجه در قطعنامه پاراگرافی است که در آن به اهمیت مشارکت نهادهای جامعۀ مدنی در آژانس اشاره شده. این آژانس باید حضوری فزاینده در کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشد و بتواند با سازمان های زنان و نیز با آن گونه نهادهای جامعۀ مدنی در ارتباط باشد که برای تحقق برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان فعالیت می کنند.
شبکه های جهانی، منطقه ای، و محلی کمپین «برابری جنسیتی» باید با نمایندگان سازمان ملل متحد، و به ویژه با معاون تازۀ دبیر کل سازمان، در همۀ سطوح در تماس و ارتباط باشند تا بتوانند از توانائی ها و حمایت سازمان های محلی برخوردار شوند. همانگونه که پاتریشیا لیکوانا، رابط «کمپین برابری جنسیتی» در آسیا و رئیس سابق کمیسیون وضع زنان در کنفرانس چهارم زنان در پکن، می گوید:

آژانس نوپای برابری جنسیتی به کشورهائی که در صدد اجرای تعهداتی هستند که در پکن پذیرفته بودند یاری خواهد رساند. ما امیدواریم که، از راه همکاری با سازمان ملل متحد، «زنان سازمان ملل» نقش رهبری در طرّاحی و اجرای برنامه های سازمان در محل را ایفا کنند.

همراه با رشد آژانس نوپا، هواداران «کمپین برابری جنسیتی» فعالیت های خود را در ترویج چهار عنصر ضروری برای موفقیت این کمپین ادامه خواهند داد:

 مشارکت منظّم و مؤثر در همۀ سطوح نهادهای جامعۀ مدنی؛
 دستیابی به توانائی های اجرائی در سطح جهانی؛
 تلاش گسترده برای جمع آوری کمک های مالی درازمدت و قابل اعتماد که در ظرف چند سال به مرز یک میلیون دلار برسد و؛
 رهبری مؤثر در سطوح بالا و همکاری با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به منظور بهره جوئی از قابلیت های محلی برای تحقق برابری جنسیتی در قالب بینشی جهانی.

به گفتۀ ریچل هریس، عضو سازمان زنان برای توسعه و حفظ محیط زیست، «ما آگاهیم که تشکیل آژانس گام نخستین در پیمودن راهی است که در پیش داریم. بنابراین باید مطمئن شویم که تلاش ما برای ساختن سازمان مللی که به راستی بتواند در راه تحقق آرمان های همۀ زنان کارآ باشد موفقیت آمیز خواهد بود.»

پیشینۀ کار

کمپین برابری جنسیتی دارای شبکه ای با عضویت بیشتر از 300 گروه فعّال در زمینۀ پیشبرد
حقوق بشر وعدالت اجتماعی در سراسر جهان است. این شبکه به مدت چه
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان