صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      ویدئو - گزارش ها....  
 

زنان از جنبش مشروطه تا جنبش سبز: ویدئو گزارش سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان

21 مرداد 1389

زنان از جنبش مشروطه تا جنبش سبز

ویدئو گزارشی از سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت را در کانال یوتیوپ مدرسه فمینیستی ببینید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a

این گزارش در دو بخش تنظیم شده است:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/Z5Xj25sQM0A

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/1/Vhvo_43VPHM

گزارش و بیانیه سومین نشست همگرایی جنبش زنان را می توانید در زیر مشاهده کنید:

بیانیه «همگرایی سبز جنبش زنان» به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت

سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت به روایت تصویر: از آسیب شناسی مشروطه تا اعتصاب غذای 17 زندانی سیاسی
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان