صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

تکليف مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده در نيمه اول مهرماه روشن مي شود

22 شهریور 1389

باشگاه خبرنگاران: عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: کميسيون قضايي با بررسي نظرات کارشناسي در خصوص مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده، تکليف اين مواد را در نيمه اول مهرماه روشن مي کند.

موسي قرباني نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به ارائه نظرات کارشناسي در خصوص مواد استرداد شده لايحه حمايت از خانواده به کميسيون قضايي گفت: در جلسه کميسيون قضايي کارشناسان و متخصصان حقوقي نظرات خود را در خصوص مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده ارائه کردند.

وي تصريح کرد: کميسيون قضايي با بررسي نظرات کارشناسي و در نظرگرفتن جوانب امر تکليف مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده را در نيمه اول مهرماه روشن خواهد کرد.

نماينده قائنات افزود: با توجه به جوي که در کميسيون قضايي حاکم است امکان حذف ماده 24 لايحه حمايت از خانواده وجود دارد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان