صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

احضار و دستگيری گروهی از دانشجويان کوی دانشگاه تهران در آستانه آغاز سال تحصيلی

25 شهریور 1389

جـــرس: بنا به گزارش منابع خبری دانشجويی، از آغاز شهريور ماه، قاضی غلامحسين ترکی بازپرس ويژه دادسرای نظامی تهران، در جريان پيگيری پرونده حمله سال ۸۸ به کوی دانشگاه تهران، اقدام به احضار گسترده گروهی از دانشجويان ساکن کوی دانشگاه بصورت تلفنی به سازمان قضائی نيروهای مسلح کرده است.

بر اساس گزارش رسيده به جرس، از آنجا که دانشجويان احضار شده از داشتن وکيل محروم بوده اند، در جواب اعتراض فعالين دانشجويی به نحوه احضار و مکان احضار (سازمان قضايی نيروهای مسلح)، مأمور احضار کننده ابراز داشته است که قاضی ترکی "نماينده برادران لاريحانی بوده" و تمام پرونده های دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه در رابطه با پرونده کوی بايد به آن دادگاه منتقل شود تا گزارش نهايی و تصميم گيری نهايی در مورد کوی توسط قاضی ترکی اعلام شود.

طبق گزارش فوق، اتهاماتی که به دانشجويان پس از حضور در سازمان قضائی نيروهای مسلح تفهيم شده، "حضور در تجمعات اعتراض آميز پس از انتخابات، سنگ پراکنی، آتش زدن بانک و آسيب به معابر عمومی و خصوصی، پرتاب کوکتل مولوتوف، درگيری با مأمورين، توهين به مسئولين و مقدسات نظام برای تحريک نيروهای بسيج و انتظامی برای حمله به کوی دانشگاه و ..." می باشد.

برای دانشجويان تفهيم اتهام شده همچنين وثيقه های ده تا پنجاه مليونی و ... صادر شده ولی بدون دادن فرصت به آنها برای گذاشتن وثيقه، اين دانشجويان به زندان اوين منتقل شده اند.

بر اساس اين گزارش تاکنون احضار و دستگيری اين دانشجويان قطعی شده است :
 ۱. سجاد اکبری از دانشکده علوم اجتماعی با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
 ۲. سينا چگينی از دانشکده علوم اجتماعی با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
 ۳. پيام صالحی از دانشکده مديريت با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
 ۴. حسينی از دانشکده مديريت
 ۵. قيصری از دانشکده تربيت بدنی
 ۶. شريفی از دانشکده تربيت بدنی با قرار وثيقه ده مليونی

گفتنی است تعداد دانشجويان احضار شده بسيار بيشتر از اين تعداد بوده و دانشجويانی نيز که از اوين آزاد شده اند، مکان حضور خود را بندی غير از بندهای امنيتی معروف اوين توصيف کرده اند و می گويند برای پذيرش اتهامات وارده و اظهار ندامت شديد از رفتار خود، و همچنين پذيرفتن مسئوليت رخدادهای کوی (همچون حمله به کوی و ضرب و شتم دانشجويان)، به شدت تحت فشارهای مختلف روانی و جسمی قرار گرفته اند.

فعالين دانشجويی تحرکات اخير قوه قضائيه در ارتباط با پرونده کوی را فشار بر فعالين دانشجويی و امنيتی کردن فضای دانشگاه ها با هدف ايجاد رعب و وحشت و تحت فشار قرار داشتن مسئولين قضائی در رابطه با اين پرونده برای دادن رأی و ارائه گزارش به مسئولين عالی رتبه نظام و بستن پرونده کوی می دانند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان