صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

دیدار و دلجویی مادران صلح ایران از خانم مهری ودادیان

27 شهریور 1389

سایت مادران صلح: دخترش تازه حمامش کرده و سر و رویش را آراسته بود که ما رسیدیم . زیباتر از همه مادرانی بود که در فیلم ها یش دیده بودیم ونقش شان را بازی کرده بود …آرام و با وقار نشسته بود و به ما لبخند می زد . دخترش مثل پروانه دورش می گشت . و برایمان از رنجها و مصائب زندگی خانوادگی مادرش می گفت . مهری ودادیان زنی که شجاعانه و سر افرازانه در نبود شوهر،سه کودک خرد سالش را زیر پر و بال خویش گرفت و جسم و روح شان را خوب و نیکو تربیت کرد وبه ثمر رساند و تحویل جامعه داد.

هم او که با زیگری هنرمند بود و د ردورانی که بازیگری وزنان بازیگر،ارج و قرب چندانی نداشتند ،با پاکدامنی و علو طبع ،بر حرفه خویش پای فشرد وبه عنوان زن ،هنرمند و بازیگر متعهد به اخلاق ،بستر ساز اشتغال سایر زنان هنرمند در این رشته شد. در خانه کوچک و سر شار از عشق و مهربانی خانم ودادیان ساعتی نشستیم و از هر دری گپی زدیم .و عکسی به یادگار گرفتیم و وعده دیدار مجدد را دادیم و با آرزوی سلامتی برای ایشان و خانواده محترمشان، خدا حافظی کردیم ..در راه بازگشت .با یکدیگر صحبت می کردیم و وبی اختیار دیدیم همه مان یک آرزو داریم ..بچه هایمان سلامت و سر پا باشند .واحساس می کردیم خانم ودادیان و دیگر هنرمندان ایرانی که جان وجوانی شان را به جان وطن شان افزوده اند برای همیشه در قلب و روح و حافظه ایرانیان زنده و زیبا و با نشاط حضور خواهند داشت…
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان