صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

45درصد دانشجویان دختر دچار بحران هویت اجتماعی هستند

30 شهریور 1389

خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی آموزشی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: نتایج پژوهش انجام شده در خوابگاههای دانشجویی دختران تهران توسط این مرکز نشان می دهد 45 درصد آنها دچار بحران هویت اجتماعی، 68 درصد دچار احساس ناامنی و عدم امنیت و 57 درصد دچار بیگانگی اجتماعی هستند.

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: نتایج این تحقیق بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در بین 13 درصد دانشجویان در حد کم، 4/66 درصد متوسط و 1/19 درصد زیاد است.

وی اظهار داشت: بحران هویت فرهنگی در 5/28 درصد دانشجویان این تحقیق، ترس از آینده در 55 درصد آنها، احساس غربت در 57 درصد، گرایش به انحرافات در 43 درصد و مسائل و مشکلات اجتماعی در 51 درصد وجود دارد.

معاون پژوهشی مرکز امور زنان و خانواده تصریح کرد: نتایج تحلیل رابطه هر یک از مؤلفه ها ی فوق با مسایل فرهنگی دانشجویان، وجود رابطه بین متغیرها را نشان می دهد. با کاهش انسجام اجتماعی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه، مسایل و مشکلات فرهنگی افزایش می یابد و با افزایش میزان انسجام اجتماعی مسایل و مشکلاتشان کمتر می شود.

سجادی ادامه داد: هدف اساسی این پژوهش، بررسی انواع مسائل فرهنگی است که دانشجویان دختر در فضاهای خوابگاهی با آن مواجه هستند.

وی تاکید کرد: در این میان، شناسایی مسائل و مشکلات فرهنگی دانشجویان دختر و ارائه راهکارهای اساسی برای برنامه ریزی مطلوب فرهنگی می تواند نقش بسیار مهمی در فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری مناسب و مطلوب آنان داشته تا با کاهش مسائل و مشکلات، بتوانند روند تحصیل و زندگی را در مسیر رشد و پیشرفت بیشتر طی کنند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان