صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

سایت مدرسه فمینیستی فیلتر شد

2 مهر 1389

مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی روز اول مهرماه فیلتر شد.

این هفدهمین بار که سایت مدرسه فمینیستی فیلتر می شود. این سایت به تازگی در روز 18 شهریورماه فیلتر شده بود و با آدرس جدید به کار خود ادامه داده بود که مجددا پس از دو هفته برای هفدهمین بار فیلتر شد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان