صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

برگزاری نشست تخصصي درباره لايحه حمايت از خانواده در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

3 مهر 1389

خبرگزاري فارس: ثبت نشدن ازدواج موقت عاملي براي افزايش زنان و كودكان بي سرپرست است و بار عاطفي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن براي تمام جامعه و مسئولان مشهود است.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، نشست تخصصي درباره لايحه حمايت از خانواده كه با حضور كارشناسان فرهنگ و حقوق با موضوع كاوشي در لايحه حمايت از خانواده در محل شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان برگزار شد.

در اين نشست كارشناسان با تبيين نكات مثبت موجود در لايحه حمايت از خانواده مانند پيش‌بيني حضور مستشار زن در دادگاه خانواده، تأسيس مراكز مشاوره، وجود وحدت رويه در دادگاه، صدور رأي در اكثريت آراء، ‌بخشودگي با پرداخت تمام هزينه‌هاي دادرسي، امكان طرح دادخواست در محل سكونت فعلي زن و ‌نسبت به مواد 23، 24 و 25 لايحه و نكات قوت و ضعفي كه درباره اين مواد در سطح جامعه بيان شده است، به بحث و بررسي پرداختند.

در اين گزارش آمده است: در مورد ماده 23، اكثر كارشناسان حاضر در نشست به اين نكته تأئيد داشتند كه الزام در ثبت نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه تأمين كننده حقوق زنان و فرزندان حاصل از اين ازدواج است.

بر اساس ماده 23 حقوق فرزندان با ثبت ازدواج موقت والدين، حفظ شده و آنها مي‌توانند داراي شناسنامه، حق نفقه، ارث و قوانين حمايتي مربوط به حضانت شوند در حالي كه عدم ثبت آن، ظلمي آشكار در حق اين كودكان بوده و عاملي براي افزايش زنان و كودكان بي سرپرست است و بار عاطفي،‌ فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن براي تمام جامعه و مسئولان مشهود است.

بر اساس اين گزارش، تبعات اخلاقي، ‌فرهنگي و اجتماعي قانوني كردن ثبت ازدواج موقت و سوء استفاده برخي مردان و زنان فرصت طلب نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و پيش‌بيني‌هاي قانوني براي آنها نيز امري ضروري بوده كه بايد در لايحه حمايت از خانواده مورد توجه قانونگذار قرار گيرد لذا هر نوع برنامه‌ريزي و قانونگذاري در زمينه نظام‌مند كردن روابط خانوادگي قبل از ايجاد اين كانون مقدس خانواده و رعايت حقوق اعضاي آن با ارتكاء به ارزش‌هاي ديني، اخلاقي و عاطفي كه هدف مواد 23 تا 25 بوده از ضروريات است.خبرگزاري فارس: ثبت نشدن ازدواج موقت عاملي براي افزايش زنان و كودكان بي سرپرست است و بار عاطفي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن براي تمام جامعه و مسئولان مشهود است.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، نشست تخصصي درباره لايحه حمايت از خانواده كه با حضور كارشناسان فرهنگ و حقوق با موضوع كاوشي در لايحه حمايت از خانواده در محل شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان برگزار شد.

در اين نشست كارشناسان با تبيين نكات مثبت موجود در لايحه حمايت از خانواده مانند پيش‌بيني حضور مستشار زن در دادگاه خانواده، تأسيس مراكز مشاوره، وجود وحدت رويه در دادگاه، صدور رأي در اكثريت آراء، ‌بخشودگي با پرداخت تمام هزينه‌هاي دادرسي، امكان طرح دادخواست در محل سكونت فعلي زن و ‌نسبت به مواد 23، 24 و 25 لايحه و نكات قوت و ضعفي كه درباره اين مواد در سطح جامعه بيان شده است، به بحث و بررسي پرداختند.

در اين گزارش آمده است: در مورد ماده 23، اكثر كارشناسان حاضر در نشست به اين نكته تأئيد داشتند كه الزام در ثبت نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه تأمين كننده حقوق زنان و فرزندان حاصل از اين ازدواج است.

بر اساس ماده 23 حقوق فرزندان با ثبت ازدو
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان