صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      ویدئو - گزارش ها....  
 

ماراتن زنان علیه لایحه ضد خانواده

7 مهر 1389

ویدئو گزارش «ماراتن زنان علیه لایحه ضدخانواده» نظرات برخی از زنان از طیف های گوناگون از جمله سیمین بهبهانی، مریم بهروزی، مینو مرتاضی لنگرودی، توران ولی مراد، ژیلا شریعت پناهی، فریده غیرت، اعظم نوری، فائزه هاشمی، شهیندخت مولاوردی و... در مورد چندهمسری و صیغه در لایحه حمایت از خانواده است.

این ویئو گزارش را در کانال یوتیوپ مدرسه فمینیستی ببینید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/u/0/qnXqrOxzLSg
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان