صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

فراخوان بیست و دومین کنفرانس سالانه ی بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

13 آذر 1389

بنیاد پژوهش های زنان فراخوان برنامه 22 اوم این بنیاد را اعلام کرد . عنوان این دوره بنیاد: «هویت‌ها و چالش ها» خواهد بود.

بیست و دومین کنفرانس سالانه ی بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

سرکوب جنبش های مد نی - اجتماعی در ایران سبب شده است که، دست کم برای مدتی ، حرکت های اجتماعی از تاب و توان بیفتد و نمود پیشین را ندا شته باشد. اما نشا نه های بارز آ گاهی به حقوق مدنی و فردی ، این جنبش ها را از چنان توانایی ها یی برخوردار کرده است که امید به خیزش اجتماعی گسترده تری را در آینده نوید می دهد. جنبش زنان به عنوان یک جنبش مدنی -اجتماعی در طول سال های گذشته توانسته است هر بار پر توان تر از پیش به نیروی انکار ناپذیر خیزش های اجتماعی تبدیل شود. یکی از پیامد های ادامه ی خشونت و نقض حقوق بشر در ایران موج جدید مهاجرت ، به ویژه نسل جوان ، به خارج از کشور است.رشد ملی گرایی و افکار خارجی ستیزی در کشور های میزبان ، مهاجران را با چالش های جدیدی روبرو کرده است

کمیته برگزار ی کننده بیست ودومین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در هلند برای بررسی شرایط کنونی موضوعات زیر را برگزیده است

١- جنسیت وخشونت

٠ ابعاد گوناگون خشونت

٠ عوامل خشونت وچگونگی باز تولید آن

٠ توانمندی های زنان دربرخورد با تبعیض های جنسیتی (gender discriminations )

۲- جنبش زنان وجوانان

٠ خود آگاهی جوانان نسبت به جنسیت (gender )

٠نگاه جوانان به فمینیسم

٠آزادی خواهی و برابر طلبی در نسل جوان

ُ رابطه ی جنبش زنان در داخل و خارج از ایران -۳

٠ ویژگی های جنبش زنان ایرانی ( شباهت ها و تفاوتها )

٠ پیشرفت ها وچالش ها

٠ عوامل موثر در همکاری میان زنان داخل و خارج از کشور ، از جمله نقش ابزارها ی سایبری

۴- هویت جنسی Sexual Identity

٠ عوامل موثر در تعیین هویت جنسی

٠ پست مدرنیسم وهویت جنسی

٠ دین وهویت جنسی

به امید آن که شاهد گفت وگو و بحث های سازنده ای با نگرش های گو ناگون باشیم، از پژو هشگران دعوت می کنیم خلاصه ای از پژوهش های نو وانتشار نیافته خود را همراه با شرح کوتاهی از فعالیت های پژوهشی و اجتماعی شان را حداکثر تا 25 ژانویه به آدرس زیر بفرستند

[email protected]

در خواست داریم چکیده ی پژوهش ها در حداقل 300 و حداکثر 500 کلمه به زبان فارسی در برنامه ورد تایپ شود و در بر گیرنده ی مطالب زیر باشد

٠ زمان، مکان و روش پژوهش

٠ خلاصه ای از نتایج پژوهش

کمیته برگزار کننده پس از بررسی پژوهش ها و مقالات در یافتی، تصمیم نهایی خود را حداکثر تا 25 فوریه ی 2011 به آگاهی نویسنده می رساند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان