صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بار منفي طلاق فقط بر دوش زن سنگيني مي‌كند

14 آذر 1389

ايلنا: عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران گفت: در ايران طلاق آنقدر بار منفي دارد كه بسياري از افراد حتي جرات نمي‌كنند كه به آن فكر كنند و به ويژه اينكه بار منفي طلاق معمولاً در دوش خانم‌ها بيشتر سنگيني مي‌كند و به همين جهت اين زن است كه به سازگاري و ادامه زندگي با شوهرش توصيه شده و مي‌شود كه البته اين موضوع مي‌تواند دلايلي تاريخي و اقتصادي داشته باشد.

سيد حسن حسيني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با طلاق عاطفي گفت: در كشورهاي صنعتي اروپا و آمريكا شرايط به گونه‌اي است كه افراد تا زماني كه از بدون با هم راضي هستند به زندگي با هم ادامه مي‌دهند امااگر عواملي وارد زندگي آنها شود كه هر دو يا يك نفرشان ديگر احساس رضايت از زندگي نداشته باشند از هم جدا مي‌شوند.
او ادامه داد: آنها هرگز خود را ملزم نمي‌دانند كه در صورت زندگي زناشويي براي آنها جهنم شده و نمي‌تواند به نيازهاي جنسي، عاطفي و اجتماعي اشان پاسخ مثبت بدهند، به زندگي مشتركشان ادامه دهند.

حسيني گفت: اما در ايران طلاق آنقدر بار منفي دارد كه بسياري از افراد حتي جرات نمي‌كنند كه به آن فكر كنند و به ويژه اينكه بار منفي طلاق معمولاً در دوش خانم‌ها بيشتر سنگيني مي‌كند و به همين جهت اين زن است كه به سازگاري و ادامه زندگي با شوهرش توصيه شده و مي‌شود كه البته اين موضوع مي‌تواند دلايلي تاريخي و اقتصادي داشته باشد.

عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران گفت: چون حق طلاق بامرد است هميشه زن را به مصالحه بيشتر با مرد دعوت كرده‌اند، نقطه جالب توجه نيز اين است كه حتي زنان از طرف بستگان والدين خويش نيز در صورتي كه طلاق را بپذيرند مورد تحريم و خشونت قرار مي‌گيرد اما اگر مردي همسر خود را طلاق بدهد از طرف والدين و نزديكان خود دچار چنين معضلي نمي‌شود.

حسيني با بيان اينكه طلاق عاطفي اثرات مخرب فراواني دارد كه چه بسا اثرات آن از طلاق قانوني بيشتر است گفت: طلاق عاطفي در صحنه عمومي اجتماعي وضعيت بسيار بدي را ايجاد مي‌كند. زن و شوهري كه دچار طلاق عاطفي شده‌اند وقتي در صحنه عمومي جامعه حاضر مي‌شوند شرايط نگران‌كنده‌اي در انتظارشان است.

حال اگر مرد خانواده تصميم به برقراري ارتباط خارج از محيط خانه داشته باشد مي‌تواند زن ديگري را صيغه كند يا ازدواج مجدد داشته باشد.

عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران تصريح كرد: مساله طلاق عاطفي مشكلات فراواني را در اين راه پيش آورده و اكثر زنان و مرداني كه بيرون از خانواده رابطه نامشروع دارند كساني هستند كه در خانواده خود دچار طلاق عاطفي شده اند.

اوادامه داد: زنان و مرداني كه در خانواده خود دچار طلاق عاطفي شده‌اند و در جامعه با بحران‌هاي اجتماعي دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند، از نظر رواني نامتعادل مي‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهند درحالي كه اگر آنها از طريق قانوني از هم جدا شده بودند و طلاق گرفته بودند چنين اتفاقي براي آنها نمي‌افتاد.

او ادامه داد: وقتي زن و مرد به صورت قانوني از هم جدا مي‌شوند زن نيز همان حقوق مرد را داراست و مي‌تواند ازدواج مجدد كندو به نيازهاي جنسي، جسمي و عاطفي خود پاسخ بدهد ولي وقتي طلاق عاطفي اتفاق مي‌افتد زن در حريم خانواده باقي مي‌ماند و اين مساله باعث مي‌شود كه هم از نظر روا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان