صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

سازمان‌هاي دولتي نمي‌توانند هيچ كارمندي را به اجبار «دوركار» كنند

22 آذر 1389

ایلنا: معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان ملي جوانان مي‌گويد: بر اساس تصميم نامه دولت، هيچ كارمندي را به اجبار نمي توان دوركار كرد و كارمنداني هم كه دوركار مي‌شوند، نه تنها حقوق و مزايايي از آنها كسر نمي‌شود بلكه براساس تصميم نامه دولت پنج درصد افزايش حقوق براي افراد دوركار پيش‌بيني شده است تا وقتي اين افراد در خانه كار مي كنند، هزينه اي بر آنها تحمل نشود.

رضا اعرابي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا گفت: دوركاري يعني اينكه بخشي از كارهايي كه دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند به كاركنان خود واگذار كنند تا آنها در منزل انجام دهند را به آنها واگذار كرده تا كاركنان بدون رفت و آمد از منزل به محل كار بتوانند فعاليت‌هاي خود را انجام دهند.

او ادامه داد: در دوركاري اين الزام وجود ندارد كه كارمندان حتما به سر كار بيايند و فقط لازم است وظايف تعيين شده را در منزل انجام دهند. اين مساله باعث مي‌شود كه ميزان رفت‌و‌آمدها كاهش يابد و ترافيك نيز كمتر شود.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان ملي جوانان در پاسخ به اين سوال كه آيا كارمنداني كه دوركار مي‌شوند حقوق و مزايايشان كاهش مي‌يابد‏‏،گفت: براساس تصميم نامه‌اي كه دولت به تصويب رسانده است به هيچ عنوان از حقوق و مزاياي كارمندان دوركار كاسته نمي‌شود و اگر اضافه كاري هم انجام دهند اضافه كار آنها نيز طبق گذشته به آنها تعلق مي‌گيرد بنابراين هيچ حقوق و مزايايي قرار نيست از كارمندان دوركار كسر شود.

اعرابي توضيح داد: اگر كارمندي در حال حاضر 600 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند اگر دوركار هم شود قطعا كمتر از 600 هزار تومان حقوق دريافت نمي‌كند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان ملي جوانان در پاسخ به اين سوال كه آيا اين امكان وجود دارد كه دستگاه‌هاي دولتي به تصميم نامه دولت عمل نكنند و از ميزان حقوق دريافتي كارمندان دور كار كسر كنند، گفت: خير چنين اتفاقي نخواهد افتاد‏، زيرا تصميم نامه دولت براي همه دستگاه‌هاي دولتي لازم الاجرا است و در صورتي كه خلاف اين تصميم نامه اقدامي صورت گيرد كارمندان مي‌توانند برابر با تصميم نامه دولت احقاق حق كنند.

او در رابطه با اينكه ميزان اضافه حقوق كارمندان دوركار بر مبناي چه چيزي تعيين مي‌شود گفت: ميزان اضافه كار براساس كميت كاري كه انجام مي‌دهند تعيين مي‌شوند و مبلغ اضافه كار به آنها تعلق مي‌گيرد.

اعرابي گفت: از روز شنبه 40درصد كاركنان سازمان ملي جوانان دوركار شده اند. يعني در واقع پس از اينكه اطلاعات لازم دررابطه با دوركاري به آنها داده شد و توجيه شدند با دوركاري موافقت كردند و مديران نيز حجم كاري آنها را مشخص كردند كار را به آنها تحويل دادند تا در منزل انجام دهند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان ملي جوانان در پاسخ به اين سوال كه آيا كارمندان با رضايت خود دوركار شده‌اند يا اجباري در كار بوده است‏، گفت: به هيچ وجه ما كسي را اجبار نكرديم كه دوركار شود. در تصميم نامه دولت هم قيد شده است كه دوركاري حتما بايد با موافقت خود كارمند صورت گيرد و اجباري نبايد در كار باشد.

اعرابي گفت: اولويت دوركاري با زنان كارمند متاهل است زيرا زنان متاهل اگر بتوانند كارشان را در منزل انجام بدهند براي آنها بهتر است چون آنها علاوه بر اينكه خودشان بايد مدت زما
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان