صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

جمعی از خانواده‌های زندانیان: اعلام روزه سیاسی برای همبستگی با زندانیان اعتصاب کننده

1 دی 1389

جرس: جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه‌ای، اعلام کردند که برای اعلام همبستگی با زندانیان معترض روزه‌دار و اعتصاب کننده، روز یکشنبه آینده را روزه‌دار خواهند بود.

به گزارش کلمه، خانواده های زندانیان سیاسی که به دیدار خانواده نوری‌زاد آمده بودند، از تصمیم روزه سیاسی در اعلام هم بستگی با زندانیان سیاسی معترض به تضییع حقوق اولیه‌شان خبر دادند.

خانواده‌های زندانیان با صدور بیانیه ای، اعلام کردند که برای اعلام همبستگی با زندانیان معترض روزه دار و اعتصاب کننده، روز یکشنبه آینده را روزه دار خواهند بود.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان