صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

نماينده حوزه علميه قم در شوراي زنان: ديدگاه برتري زنان بر مردان متعلق به فمنيست‌هاست

14 دی 1389

ایلنا: نماينده حوزه علميه قم در شوراي زنان گفت: با وجود آنكه به صورت پراكنده عباراتي حاكي از عدم پذيرش زن به عنوان انسان دركلمات تعدادي فلاسفه و ادبا به چشم مي‌خورد ليكن اين عبارات در مباني نظري و فلسفي همين افراد فاقد پشتوانه علمي است.

به گزارش خبرگزاري ايلنا، علاسوند، نماينده حوزه علميه قم در شوراي زنان در گفت‌و‌گويي در رابطه با رويكرد غيراسلامي جايگاه انساني و ارزشي زن گفت: نقص زن از نظر ارزشمندي ديدگاهي است كه ريشه‌هاي گسترده‌اي در سنت فلسفي غرب دارد.

او ادامه داد:‌علاوه بر اين ديدگاه برتري زنان بر مردان به عنوان يك نظريه ديدگاهي جديد است. اين ديدگاه از آن گروهي از فمنيست‌هاست. اگرچه فمنيست‌ها هرگونه نگاه فروتر به زنان را انكار مي‌كنند، ولي مي‌توان مدعي شد كه آنها چارچوب فلسفي و نظري خود را در باب زن به درستي ارائه نكرده‌اند.

نماينده حوزه علميه قم در شوراي زنان تصريح كرد: در حال حاضر يكي از دغدغه‌هاي اساسي در تاريخ تفكر بشر تعيين جايگاه انسان و ارائه تعريف و ويژگي‌هاي وجود اوست.

علاسوند با بيان اين مطب كه از ديرباز مفهوم ارزش و ارزشمندي ناظر به امور معنوي بود‏، گفت: فلاسفه به ويژه فيلسوفان علم اخلاق مي‌كوشيده‌اند كه با تعيين ملاك‌هايي در شخصيت در رفتار آدمي، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، ارزشمندها و غير ارزشمندها را معلوم كنند، پس از گذشت سال‌هاي تحول و تجدد در غرب حوزه ارزش‌ها نيز دچار دگرگوني شد، به مرور، مفاهيمي نظير اخلاق معنوي يا ارزش‌هاي معنوي در كنار مفهوم جديد انسان مداري مطرح شد، منظور از اين تركيب آن دسته از ارزش‌هاي اخلاقي است كه بشر براي گذران زندگي مادي به آنها نياز دارد بدون آنكه ريشه و حياتي و مذهبي داشته باشد.

نماينده حوزه علميه در ادامه با اشاره به اين مطلب كه مفهوم و ملاك ارزش‌ها و ارزشمندها بر پايه‌هاي اعتقادي بنياديني استوار است و از اين پايه‌هاست تعريف انسان، شاخص‌هاي ارزشمندي و تعيين غايت زندگي او افزود: آنچه بايد دانست اين است كه گوهر وجود انسان چيست وچرا او را ارزشمند مي‌دانيم؟

اگر چه ماده‌گرايي به عنون يك مبنا و حس گرايي به مثابه يك روش در تاريخ فلسفه حضور داشته ولي جريان غالب در فكر فلسفي، اعتقاد به وجود جنبه‌هاي روحي و معنوي براي آدمي بوده است. بسياري از فلاسفه غيرحسي همواره كوشيده‌اند ارزش انسان را در قدرت عقلاني، شخصيت اخلاقي و بعد روحي او تعريف كنند.

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پايان با بيان اين مطلب كه رواج انديشه پست انگاري نسبت به زنان در تاريخ فلسفه غربي غيرقابل انكار است، گفت: با وجود آنكه به صورت پراكنده عباراتي حاكي از عدم پذيرش زن به عنوان انسان دركلمات تعدادي فلاسفه و ادبا به چشم مي‌خورد ليكن اين عبارات در مباني نظري و فلسفي همين افراد فاقد پشتوانه علمي است. به عبارت ديگر مبناي وجود شناختي همين افراد، نقص زن در انسانيت را بر نمي‌تابد. در اين صورت محتمل است كه اين افراد تحت تاثير عرف زمانه خود چنين عباراتي را پرداخته باشند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان