صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

آيين‌نامه دوركاري جايگزين مناسبي براي «كاهش ساعت كاري زنان» است

15 دی 1389

ایسنا : عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان آيين‌نامه دوركاري را جايگزين مناسبي براي «كاهش ساعت كاري زنان» دانست و در عين حال تاكيد كرد : اجراي دوركاري ممكن است نيازمند اصلاح برخي قوانين باشد.

منيره نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اينكه دوركاري به معناي خريد خدمت و انجام كار معين در زمان معين توسط كارمند است، عنوان كرد: در اين صورت كاهش ساعت كاري ديگر موضوعيت نخواهد داشت.

وي با بيان اينكه رييس جمهور معتقد است كار زنان و مردان نبايد به صورت يكسان تعريف شود، خاطر نشان كرد: زنان به لحاظ مسووليت در قبال خانواده‌ و فرزندان، بايد در آيين‌نامه دور كاري مورد توجه ويژه‌ قرار گيرند.

عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان بر ضرورت اولويت قانوني زنان در استفاده از آيين‌نامه دور كاري تاكيد كرد و يادآور شد: زنان داراي فرزند كوچك و داراي شرايط خاص بايد داراي اولويت ويژه‌ باشند.

وي با بيان اينكه اجراي آيين‌نامه دور كاري مي‌تواند فرصت‌ ويژه‌ اي براي مادران شاغل محسوب شود، عنوان كرد: از آنجا كه اين آيين‌نامه به صورت عام براي زنان و مردان تعريف شده است، زنان بايد به طور خاص در اين آيين‌نامه ديده شوند.

نوبخت در ادامه با اشاره به اينكه احتمالا اجراي آيين‌نامه دور كاري با برخي قوانين موجود مغاير است، تصريح كرد: مراكز امور زنان و خانواده‌ رياست جمهوري بايد نسبت به بررسي قوانين موجود و ارائه پيشنهاد اصلاح و تغيير آن‌ها در صورت لزوم اقدام كند، در غير اين صورت ممكن است دستگاه‌هاي دولتي از اجراي آيين‌نامه دور كاري به دليل مغايرت احتمالي با قانون ديگري سرباز بزنند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان